Minder volwassenen op mbo

Het aantal leerlingen van boven de dertig jaar is in het mbo verder gedaald.

Uit de jongste cijfers van de onderwijskoepels blijkt dat tussen 2011 en 2014 op alle niveaus steeds minder mensen boven de 30 jaar een studie of opleiding volgen. Deze trend is al langer bekend en was een belangrijke reden voor het kabinet om extra maatregelen te nemen om ‘leven lang leren’ te stimuleren.

Leven lang leren
In het mbo daalde in 2015 het aantal studenten ten opzichte van een jaar eerder gestaag: van ruim 27.000 in 2014 naar ruim 24.000. In 2011 telde het mbo nog bijna 54.000 leerlingen van 30 jaar en ouder. Desondanks bezet Nederland als het om ‘leven lang leren’ gaat nog steeds de vijfde plek in Europa. Relatief veel volwassenen volgen in Nederland cursussen of andere korte opleidingen. Het Europees gemiddelde ligt op elf procent, Nederland zit op 17,8 procent.

Certificaten
Om volwassenen naar het mbo te lokken krijgen mbo-scholen onder andere de mogelijkheid om certificaten af te geven voor delen van opleidingen. Onlangs nam de Tweede Kamer een motie aan om – in navolging van het hbo – te gaan experimenteren met vraagfinanciering in het mbo. Ook op universiteiten daalt het aantal studenten van boven de dertig jaar. Een woordvoerder van de VSNU zegt: ‘Ons aanbod moet veel flexibeler worden, zodat mensen hun eigen tempo kunnen bepalen. Ze moeten losse modules, ook online kunnen volgen: kort en to the point. Nu worden opleidingen in te grote brokken aangeboden.’