Minister Dijkgraaf kan verder met experiment stagematching

Een meerderheid van de Tweede Kamer steunt het voorstel van minister Dijkgraaf om in het mbo een experiment uit te voeren met stagematching. Een motie van Kamerlid El Yassini om het plan ingrijpend te wijzigen kreeg geen meerderheid.

Dat bleek bij de stemming in de Tweede Kamer over de moties die Kamerleden vorige week indienden bij het debat over het mbo. In een motie vroeg de VVD om het plan voor stagematching te herzien. Er zou altijd een kennismakingsgesprek moeten plaatsvinden tussen stagiair en leerbedrijf. Van een acceptatieplicht zou geen sprake mogen zijn. De motie kreeg alleen steun van de rechtse fracties. Een voorstel van het CDA om meerdere varianten van stagematching uit te werken, kreeg wel brede steun van de Tweede Kamer. Hiermee kan minister Dijkgraaf verder werken aan een nog dit jaar te sluiten ‘stagepact’.

Salarismix

Bij de stemming kreeg Dijkgraaf ook steun voor zijn voornemen om geen landelijke afspraken te maken over de salarismix in het mbo. De vakbonden wilden graag dit soort afspraken, om zo te garanderen dat scholen voldoende docenten laten doorstromen naar hogere salarisschalen. Een motie van Haptamu de Hoop (PvdA) kreeg alleen steun van enkele linkse fracties. Scholen kunnen nu eigen plannen maken voor het carrièreperspectief van docenten.

Aanvalsplan

Een motie van El Yassini over schooluitval werd eveneens aangenomen. In de motie roept het VVD-Kamerlid de minister op om een aanvalsplan tegen schooluitval te maken. Waar het ministerie al enige jaren streeft naar maximaal 20.000 schooluitvallers per jaar, doet El Yassini er nog een schepje bovenop: hij wil maximaal 18.000 uitvallers. Volgens scholen is een aantal van 20.000 echter al niet realistisch. El Yassini heeft nog wel een geheim wapen: het dienstjaar. Uitvallers zouden een jaar in het leger kunnen gebruiken om tot een goede studiekeuze te komen.

Bekijk hier de stemming over de moties

Lees ook: Deel Tweede Kamer ziet plan stagematching niet zitten