Minister Dijkgraaf stuurt brief aan alle mbo-studenten

Alle mbo-studenten van Nederland hebben een persoonlijke brief ontvangen van minister Robbert Dijkgraaf. In de brief legt de minister uit op welke manier hij werkt aan beter beroepsonderwijs.

In de brief benadrukt Dijkgraaf dat hij trots is op het mbo: ‘Iedere keer dat ik met mbo-studenten praat, ben ik onder de indruk van jullie talent en vakmanschap. Het mbo is erg belangrijk voor Nederland. Daarom willen we het mbo nog beter maken.’ Vervolgens gaat de minister in op diverse thema’s. Zo schrijft hij dat het geen verschil mag maken of je als jongere op het mbo, het hbo of de universiteit studeert. Het is bijvoorbeeld belangrijk dat alle studenten mee mogen doen aan introductiedagen of sportactiviteiten. Ook zouden mbo-studenten net als studenten aan het hoger onderwijs in het buitenland stage kunnen lopen. ‘We gaan dit regelen’, schrijft de minister.

Stagematching

In de brief gaat Dijkgraaf ook in op zijn plannen om stagediscriminatie tegen te gaan. In het stagepact hebben scholen, leerbedrijven en andere partners hierover afspraken gemaakt. Het is de bedoeling dat scholen de komende tijd de landelijke afspraken in hun regio gaan uitwerken. In de brief benadrukt de minister dat het belangrijk is om discriminatie te melden: ‘Als je wordt gediscrimineerd, dan kun je voor hulp terecht op school. Het is erg belangrijk om discriminatie te melden en om erover te praten.’

Website

Ook andere thema’s komen in de brief aan de orde, zoals geld en veiligheid. In de brief wordt verwezen naar een speciale website www.ikbenmbostudent.nl. Hier is veel meer informatie te vinden over de thema’s die de minister in de brief aan de orde stelt. Minister Dijkgraaf zegde inmiddels toe een dergelijke brief ook te gaan schrijven aan scholen en aan leerbedrijven.

Lees hier de brief van minister Dijkgraaf aan mbo-studenten

Lees ook: Wisselende reacties op ondertekende werkagenda mbo

Foto: Claudia Otten