Minister houdt vast aan regels voor keuzedelen

Minister Ingrid van Engelshoven voelt niets voor een versoepeling van de regelgeving rond keuzedelen. De eisen voor de examinering van keuzedelen blijven voorlopig onverminderd van kracht. Ook het zogenaamde ‘ontkoppelen’ van keuzedelen is volgens de minister nog niet mogelijk.

Dat blijkt uit de reactie van minister Van Engelshoven op het position paper dat de SBB in april naar de minister stuurde. In dit position paper pleitte de SBB ervoor om de strenge regels rond keuzedelen los te laten. Het gaat dan onder andere om de examinering, die volgens SBB in de huidige vorm ‘onuitvoerbaar’ is. Volgens SBB zou er voor de examinering van keuzedelen een veel lichter regime moeten gelden. Ook pleitte SBB ervoor om de verplichte koppeling van keuzedelen aan kwalificaties los te laten. Enigszins brutaal kondigde SBB zelfs aan per direct generiek te gaan koppelen: alle keuzedelen kunnen dan bij alle opleidingen gebruikt worden.

Verkenning

Minister Van Engelshoven blijkt echter weinig te voelen voor de voorstellen van SBB. In een brief aan SBB, al verzonden in april, schrijft zij geen reden te zien voor een lager niveau van kwaliteitsborging ten aanzien van de examinering. Zij verwijst naar een verkenning die het ministerie uitvoert naar een flexibilisering van het mbo-stelsel en de gevolgen hiervan voor de examinering. Deze verkenning heeft betrekking op mogelijke veranderingen in een volgende kabinetsperiode (na 2021). Vooralsnog blijven de eisen rond de examinering van de keuzedelen dus volop van kracht.

Afspraak

Ook ten aanzien van het ontkoppelen van keuzedelen krijgt SBB het deksel op de neus. De minister verwijst in haar brief naar een bestuurlijke afspraak om een evaluatieonderzoek naar de herziening van de kwalificatiestructuur af te wachten. In haar brief schrijft de minister: ‘Ik ga ervanuit dat ook voor SBB deze afspraak nog onverminderd geldt.’ Dat betekent dus dat de regels rond het koppelen van keuzedelen – die onder andere bedoeld zijn om overlap in de opleiding te voorkomen – voorlopig van kracht blijven.

Inspectie

In de brief komt de minister SBB wel enigszins tegemoet. Zo zal het oordeel van de Inspectie van het Onderwijs over de keuzedelen de komende tijd nog niet bijdragen aan het oordeel over de standaarden. Ook kondigt zij aan bij de verkenning van de flexibiliteit van het mbo-stelsel  het toezichtkader rond examinering te betrekken.

Lees hier de reactie van Van Engelshoven op het position paper van SBB

Lees ook: SBB wil einde aan keurslijf voor keuzedelen