Minister onderzoekt tussenjaar voor mbo-studenten

Minister Van Engelshoven onderzoekt of een oriëntatiejaar in het mbo toegevoegde waarde kan hebben. Aspirant-studenten kunnen zo’n jaar gebruiken om een goede studiekeuze te maken.

Uit onderzoek blijkt dat studenten soms een studie kiezen die tot een minder goede baankans leidt. Een oriëntatiejaar zou studenten kunnen helpen een goede studiekeuze te maken. Hoewel het zwaartepunt van de studiekeuze in het voortgezet onderwijs ligt, kan voor een bepaalde groep studenten een extra jaar meerwaarde hebben. Het gaat dan bijvoorbeeld om voortijdig schoolverlaters. Maar ook ‘gewone’ vmbo/mavo-gediplomeerden of havisten twijfelen soms over een goede studiekeuze.

M-Jaar

Er zijn al enkele mbo-scholen die experimenteren met een oriëntatiejaar. ROCTOP werkt bijvoorbeeld met een M-Jaar, waarbij de ‘M’ staat voor midden(-jaar). Ook het Graafschap College biedt op dit moment het tussenjaar YouLab aan, terwijl het Koning Willem I College spreekt over een toekomstjaar. Doel van deze opleiding is steeds: oriëntatie op persoonlijke wensen en mogelijkheden om tot een optimale studiekeuze te komen.

Wet

Minister Van Engelshoven kondigt nu aan te onderzoeken of de wet- en regelgeving moet worden aangepast om dit soort tussenjaren in het mbo mogelijk te maken. Bekostiging van het mbo gaat nu altijd via inschrijving in een (erkende) opleiding. Hierdoor is een tussenjaar voor scholen moeilijk te financieren. De minister wil eind van dit jaar (eind 2021) de Kamer nader informeren over de mogelijkheden van een tussenjaar.

Lees ook: Broedplaats over het M-Jaar: wat zijn de mogelijkheden?