Cascadebekostiging al na drie jaar weer ter ziele

Minister Ingrid van Engelshoven wil dat mbo-studenten meer tijd krijgen om hun diploma te halen. Nu krijgen scholen minder geld naarmate een student langer studeert. Aan deze cascadebekostiging wil de minister een eind maken.

‘Met deze maatregel wil ik de kansengelijkheid in het mbo bevorderen’, stelt Van Engelshoven. ‘Door het afschaffen van deze systematiek ontstaat er meer ruimte voor studenten om diploma’s te stapelen of te wisselen van opleiding. Zo kunnen studenten een diploma halen met uitzicht op een plek op de arbeidsmarkt. En het allerbelangrijkste vind ik dat studenten in het mbo de kans krijgen dat op hun eigen tempo te doen.’

Cascadebekostiging
De zogenoemde cascadebekostiging is nog niet zo lang geleden – in 2015 – ingevoerd om mbo-scholen te stimuleren studenten efficiënt een diploma te laten behalen. Naarmate studenten langer over hun opleiding doen, loopt de bekostiging terug. Critici van deze methode beweren dat de financiële prikkel ervoor kan zorgen dat scholen studenten zo snel mogelijk willen opleiden of zelfs weren van opleidingen. Minister Bussemaker besloot in juni een eventuele wijziging van de bekostiging door te schuiven naar een volgend kabinet.

Nieuwe bekostiging
Het voorstel voor afschaffing van de cascade was al opgenomen in het regeerakkoord. In het bestuursakkoord dat Van Engelshoven begin februari met de mbo-sector sloot was deze afschaffing nogmaals aangekondigd. In hetzelfde bestuursakkoord werd ook de ingewikkelde methodiek van studiewaarde afgeschaft. Door dit alles gaat het budget voor mbo-scholen op een andere wijze verdeeld worden. Een en ander gebeurt geleidelijk, in een overgangsperiode van drie jaar.

Internetconsultatie
Er is een internetconsultatie gestart voor dit voorstel. Iedereen die hierover een mening heeft kan tot begin april reageren op het voorstel. Minister Van Engelshoven zal naar verwachting voor de zomer het besluit tot wijziging voor advies naar de Raad van State sturen.

Lees hier de Kamerbrief over afschaffen cascadebekostiging in het mbo

Lees ook: ‘Cascadebekostiging is rem op stapelen’

Geplaatst op 7 maart 2018 terug naar vorige pagina

mbo-today-BVMBO

 

 

Dossiers

Op de dossierpagina's volgen wij actuele thema's, zoals Keuzedelen of Leven lang ontwikkelen

 

Elke week het laatste nieuws

Elke week het belangrijkste mbo-nieuws in uw mailbox? Klik hiernaast: Nieuwsbrief

 

Vragenservice

Een vraag naar aanleiding van een artikel? Klik hier.

 

Terugblik Skills The Finals 2019

 

Special internationalisering