Minister versoepelt regels rond keuzedelen

Minister Van Engelshoven versoepelt de regels rond keuzedelen. De verplichte koppeling tussen keuzedelen en kwalificaties vervalt. Ook krijgen scholen meer mogelijkheden om zelf keuzedelen te ontwikkelen.

Dat schrijft minister Van Engelshoven in een brief aan de Tweede Kamer. In de brief presenteert de minister een ‘veranderaanpak keuzedelen’. Volgens de brief stellen de keuzedelen de scholen in staat hun opleidingen beter ‘bij de tijd’ houden. Desondanks constateert de minister ook dat scholen worstelen met de keuzedelen, bijvoorbeeld op het terrein van de examinering. Met de veranderaanpak wil de minister deze knelpunten zoveel mogelijk wegnemen.

‘Overlapchecker’

De voorstellen van de minister zijn sterk geïnspireerd op het position paper dat SBB afgelopen april presenteerde. SBB pleitte hierin voor het loslaten van de strenge regelgeving (het ‘keurslijf’) rond keuzedelen. Op diverse punten volgt de minister nu – na aanvankelijke terughoudendheid – de voorstellen van SBB. Zo kiest de minister ervoor de verplichte koppeling tussen keuzedelen en kwalificaties los te laten. Dat betekent dat scholen straks zelf kunnen bepalen welke keuzedelen ze bij welke opleidingen aanbieden. Om ongewenste overlap te voorkomen ontwikkelt SBB een ‘overlapchecker’. Om de verplichte koppeling los te laten moet de wet gewijzigd worden.

Zelf ontwikkelen

Ook wil de minister scholen meer mogelijkheden geven om zelf keuzedelen te ontwikkelen. Het huidige proces om tot een keuzedeel te komen wordt een lang en bureaucratisch proces genoemd. Om dat proces te versimpelen, hoeven scholen voortaan voorstellen voor keuzedelen niet meer voor te leggen aan de SBB-sectorkamer. Maar SBB blijft nog wel een rol spelen. Voordat scholen keuzedelen kunnen inzetten, moet de minister ze eerst formeel vaststellen. Daarbij baseert zij zich op een advies van de SBB-Toetsingskamer.

Vrijstellingen

Een volgend onderdeel van de veranderaanpak betreft een verruiming van de vrijstellingen. Het is de bedoeling dat studenten die doorstromen binnen het mbo vaker gebruik kunnen maken van vrijstellingen. Verder wil de minister op niveau 2 – net als bij de Entreeopleiding – meer ruimte creëren voor remediërende keuzedelen. In deze opleidingen kunnen keuzedelen worden ingezet om leerlingen met achterstanden bij te spijkeren. 

Examinering

Op het punt van de examinering gaat de brief van de minister minder ver dan het SBB-advies. In het position paper had SBB voorgesteld om een minder streng regime te hanteren bij de examinering van keuzedelen. In de brief wijst de minister erop dat de regelgeving scholen nu al veel ruimte biedt om diverse examenvormen in te zetten. Zij wil samen met de MBO Raad scholen gaan informeren over de mogelijkheden die er zijn binnen de bestaande wet- en regelgeving. Daarnaast schrijft de minister bezig te zijn met een verkenning naar de noodzaak van aanpassing van regelgeving.

Volle wasdom

De ‘veranderaanpak keuzedelen’ is – zo schrijft de minister in de brief – een belangrijke stap op weg naar een responsieve kwalificatiestructuur. Zij verwacht dat door deze voorstellen de keuzedelen nog beter ‘tot volle wasdom’ kunnen komen.

Lees hier de brief over de veranderaanpak keuzedelen

Lees ook:
SBB wil einde aan keurslijf voor keuzedelen
Minister houdt vast aan regels voor keuzedelen