Netwerk excellentie gaat door met ondersteunen scholen

Het netwerk voor excellentieonderwijs in het mbo gaat de komende jaren verder met het ondersteunen van scholen.

Sinds 2018 ondersteunt het netwerk ‘MBOe’ scholen bij het opstarten en uitvoeren van excellentieonderwijs. Ruim veertig scholen zijn inmiddels aangesloten bij het netwerk. Via diverse subsidierondes hebben scholen met behulp van ‘aanjaaggelden’ ervaring kunnen opdoen met excellentieonderwijs. Jaarlijks doen zo’n 5.000 studenten hiermee hun voordeel mee.

Vaste plek

Eind maart heeft het netwerk de laatste subsidies verdeeld onder zeventien scholen. De goedgekeurde projecten zijn inmiddels gestart. Hoewel de subsidie voor de aanjaaggelden nu stopt, heeft het bestuur van MBOe besloten voorlopig door te gaan met ondersteuning van scholen. In een memo beschrijft het bestuur dat excellentie op veel scholen een vaste plek heeft gekregen. Toch is het volgens het bestuur belangrijk om de ontwikkeling van excellentieonderwijs te blijven ondersteunen.

Speerpunten

Het bestuur hanteert de komende tijd vier speerpunten: kennisdeling, onderzoek, professionalisering en ‘exposure’. Vanaf volgend studiejaar gaat het netwerk met deze speerpunten aan de slag.

Kijk voor meer informatie op de website van MBOe

Lees ook: Aanjaaggelden voor de ondersteuning van excellentie