Nieuw servicedocument biedt helderheid over bindend studieadvies

Het ministerie van Onderwijs roept scholen dringend op voor het studiejaar 2020-2021 geen negatieve studieadviezen te geven. De nieuwste versie van het ‘Servicedocument mbo-aanpak coronavirus’ geeft heldere richtlijnen voor de omgang van het bindend studieadvies.

In eerdere versies van het servicedocument werd alleen gesteld dat scholen extra goed in gesprek moeten gaan met studenten over de studievoortgang. Onvoldoende studievoortgang door de coronacrisis zou onvoldoende reden zijn voor een negatief studieadvies. De nieuwste versie van het servicedocument (versie 5.1, gedateerd op 17 maart) roept scholen expliciet op dit jaar geen negatief studieadvies te geven: ‘Mbo-scholen worden dringend opgeroepen om aan het cohort 2020-2021 geen negatieve bindende studieadviezen (BSA’s) af te geven.’

Oproep

Eenzelfde oproep had minister Van Engelshoven begin februari ook al in een schriftelijk overleg met de Tweede Kamer gedaan. Opmerkelijk was dat deze oproep veel verder ging dan de op dat moment geldende officiële richtlijnen voor mbo-scholen, zoals het servicedocument 5.0. Aan deze verwarring is nu definitief een einde gekomen. Het servicedocument bevat de volgende bepalingen over het studieadvies:

  • Mbo-scholen worden dringend opgeroepen om aan het cohort 2020-2021 geen negatieve bindende studieadviezen af te geven. De maatregelen ter bestrijding van de coronacrisis kunnen op verschillende wijzen impact hebben op de studievoortgang en de consequenties van een negatief BSA zijn voor de student groot. Dat is extra kwetsbaar, omdat het goed begeleiden van de student naar een nieuwe opleiding nu lastiger is gezien de beperkingen die er vanwege de bestrijding van corona zijn.
  • Het geven van een BSA en het indien nodig verstrekken van een negatief BSA blijft in principe wettelijk mogelijk, maar mag pas gebeuren wanneer er voldoende beeld is over de studievoortgang van een student. Dat betekent dat de school bij het besluit over het afgeven van het BSA de persoonlijke omstandigheden van de student betrekt. Het feit dat de student onvoldoende studievoortgang heeft geboekt vanwege de coronamaatregelen, en daardoor niet alle resultaten heeft kunnen behalen, is zo’n omstandigheid. Daarnaast moeten scholen, ook in de huidige omstandigheden, voorzieningen hebben getroffen om de student in staat te stellen een goede studievoortgang te kunnen realiseren. Dit geldt voor alle opleidingen in het mbo.
  • Het BSA wordt niet uitgesteld naar een later moment in de opleiding. Scholen kunnen alleen na 9 maanden en tot de 12e maand na de start van de opleiding (bij meerjarige opleidingen) een BSA afgeven (mits voldaan aan de voorwaarden).
  • Van belang blijft om intensief met studenten in gesprek te blijven over hun studievoortgang en hen daarin nauw te volgen.

Lees hier het nieuwe servicedocument mbo-aanpak coronavirus (versie 5.1)

Lees ook: Oproep minister: dit jaar geen negatief studieadvies

Foto: Claudia Otten