Nieuwe aanvraagronde voor aanjaaggelden excellentie

Vanaf 15 november kunnen scholen weer nieuwe aanvragen indienen voor extra subsidie voor excellentieprogramma’s. In de eerste ronde zijn 12 van de 21 ingediende projecten gehonoreerd.

Om excellentieprogramma’s in het mbo te stimuleren stelt het excellentienetwerk MBOe aanjaaggelden beschikbaar. In de eerste ronde zijn 21 aanvragen ingediend. De beoordelingscommissie heeft 12 van deze aanvragen gehonoreerd. Het gaat om de volgende programma’s:
– StartUp Sociaal en duurzaam ondernemen (Regiocollege)
– Crossover excellentieprogramma (ROC Tilburg)
– Pilot excellentklas Logistiek (ROC West Brabant, KW1C, ROC Nijmegen, ROC Tilburg)
– De ouderenzorg heeft excellente jongeren nodig (Davinci College)
– Brainboost Bootcamp (Landstede en Menso Alting)
– De Masterclass, mijn droom najagen! (MBO Rijnland)
– Ontwikkeling Meester Timmerman (ROC van Twente)
– Glu-Talent (Grafisch Lyceum Utrecht)
– Noorderkracht (Drenthe College, Noorderpoort, Alfa College, Friese Poort, Frieslandcollege)
– Excellentie ontwikkeld, erkend en herkend (ROC van Amsterdam en ROC Flevoland)
– Kompas (Noorderpoort)
– VONK (SintLucas)

Tweede aanvraagronde

Na het succes van deze aanvraagronde voor aanjaaggelden heeft MBOe besloten om een tweede aanvraagronde te organiseren. Vanaf 15 november kunnen voor deze tweede ronde weer aanvragen worden ingestuurd. Alle instellingen die aangesloten zijn bij het netwerk van MBOe hebben de mogelijkheid om een aanvraag in te dienen.

Kijk voor meer informatie op de website van MBOe

Lees ook: Extra subsidie voor excellentie in het mbo