Nieuwe cao voor het mbo goedgekeurd door achterbannen

Alle onderhandelaars stemmen in met de nieuwe cao voor het mbo. De cao heeft een looptijd tot 1 juni 2023.

In de cao zijn afspraken gemaakt over een loonsverhoging van ruim 4 procent. Ook krijgen alle medewerkers een eenmalige bonus van 600 euro (bij een volledig dienstverband). Deze bonus wordt al in de maand juli uitgekeerd.

Tevreden

De leden van de vakbonden hebben massaal voor het onderhandelingsresultaat gestemd. Bij het CNV stemde 94 procent van de leden voor het akkoord. Bij de AOb ging het om ruim 84 procent. Zo’n 215 AOb-leden stemden tegen. Onderhandelaar Henrik de Moel is desondanks tevreden: ‘Ik ben blij dat zoveel leden de moeite hebben genomen om te reageren op het akkoord en er in grote meerderheid mee instemmen.’

Salarismix

Sommige AOb-leden hebben wel kritische opmerkingen gemaakt over het uitblijven van afspraken over de zogenaamde salarismix. De vakbonden strijden al langer voor een verhoging van het percentage docenten in de hogere salarisschalen LC en LD. Volgens de werkgevers, vertegenwoordigd in de MBO Raad, is dat alleen mogelijk als er meer geld van het ministerie komt. Een AOb-lid zegt daarover: ‘Als de MBO raad hier niet over kan spreken, omdat ze afhankelijk zijn van het ministerie dan moeten we maar met het ministerie onderhandelen.’ In de nieuwe cao is alleen de afspraak gemaakt dat er geen verdere daling mag zijn van het aantal mensen in de hogere salarisschalen.

Bekijk hier de afspraken over de nieuwe cao

Lees ook: Nieuwe cao mbo: meer loon, minder werkdruk