Nieuwe opzet bpv-monitor

De SBB heeft een nieuw plan van aanpak gemaakt voor de bpv-monitor. De ervaringen van scholen, leerbedrijven en studenten worden structureel geëvalueerd.

Het doel van de bpv-monitor is de kwaliteit van de stage te kunnen meten om deze vervolgens structureel te kunnen verbeteren. In de nieuwe opzet is het de bedoeling dat na iedere stage de ervaringen van de student, de praktijkopleider van het leerbedrijf en die van de stagebegeleider van de school worden geëvalueerd. Bij de uitvoering zijn meerdere partijen betrokken. In de nieuwe opzet bevraagt SBB de praktijkopleider en de school de stagebeleider. De student wordt in eerste instantie bevraagd door zowel het leerbedrijf als de school. Op basis van objectieve criteria zal bepaald worden wat de beste route is om studenten te bevragen. Het JOB, eerder genoemd als partner bij de bpv-monitor, speelt in deze opzet geen rol. Alle rapportages worden verzameld door SBB, die vervolgens een totaalrapportage kan maken.

Pilot
De MBO Raad heeft Customeyes – een bedrijf gespecialiseerd in klanttevredenheidsonderzoek – gevraagd een pilot op te zetten voor de bpv-evaluaties. Eind van dit jaar start de pilot bij vijf scholen. SBB start in maart met het bevragen van de praktijkopleiders via de leerbedrijven.

Kwaliteitsafspraken
Het is de bedoeling dat in 2017 een bpv-monitor beschikbaar is, die de kwaliteit van de bpv per school of opleiding in beeld brengt. Scholen die goed scoren op het onderdeel bpv-kwaliteit kunnen extra geld tegemoet zien uit het resultaatafhankelijke budget van de kwaliteitsafspraken. In een brief over de voortgang van de kwaliteitsafspraken schreef minister Bussemaker onlangs: ‘De ontwikkeling van de bpv-monitor verloopt veel minder voorspoedig dan vorig jaar rond deze tijd werd verwacht. Het is zeer onzeker of informatie uit de bpv-monitor de basis zal kunnen vormen voor een valide indicator die gebruikt kan worden voor de resultaatafhankelijke beloning van de kwaliteit van de bpv vanaf 2017. Daarom is deze zomer verkend of mogelijk andere bronnen beschikbaar zijn als basis voor een valide indicator. In oktober 2015 komen de uitkomsten van deze verkenning beschikbaar. Na bestuurlijk overleg zal ik hierover een besluit nemen en u daarover informeren.’