Nieuwe regels moeten misbruik STAP-budget tegengaan

De spelregels bij de omstreden STAP-regeling zijn aangescherpt. Per opleiding komen voortaan maximaal 300 deelnemers voor subsidie in aanmerking. Ook zal de overheid openbaar maken hoeveel subsidie is verstrekt per opleiding.

De nieuwe spelregels moeten misbruik en oneigenlijk gebruik tegengaan. Uit onderzoek bleek de laatste maanden dat opleiders grootschalig misbruik maken van de STAP-regeling. Zo verzorgde ‘Miss Bitcoin’ een online cursus aan 2.500 mensen die gebruikmaakten van de STAP-subsidie. Om dit soort fraude tegen te gaan geldt er vanaf nu een ‘verleningsgrens’. Per opleiding kunnen voortaan maximaal 300 subsidies verleend worden.

Transparantie

Verder zal het ministerie van Sociale Zaken, verantwoordelijk voor de subsidieregeling, voortaan na afloop van een subsidieperiode openbaar maken welke subsidies zijn verstrekt voor welke opleidingen. Per opleiding kan iedereen dan zien hoeveel subsidies zijn verstrekt en welk totaalbedrag hiermee gemoeid is.

Nieuwe aanvraagronde

Vanaf 28 februari kunnen mensen weer een subsidie aanvragen. Volgens minister Van Gennip is het goed dat de subsidie tijdelijk is stopgezet om verbeteringen door te voeren. Het is volgens haar belangrijk ‘dat de regeling blijft doen wat die moet doen, namelijk mensen aansporen om aan de slag te gaan met hun professionele ontwikkeling.’ De minister heeft er vertrouwen in dat de regeling met de genomen maatregelen beter zal functioneren.

Lerende regeling

Het ministerie van Sociale Zaken noemt het STAP-budget een lerende regeling. Dit betekent dat het ministerie de regeling continu evalueert en verbetert. Zo komen er later dit jaar extra middelen binnen het STAP-budget vrij voor mensen met maximaal een mbo-diploma. Ook wil het ministerie subsidies voor meerjarige scholing mogelijk maken. Ook kijkt het ministerie hoe het STAP-budget meer ingezet kan worden voor omscholing naar maatschappelijk cruciale sectoren.

Bekijk hier alle wijzigingen in de regeling

Lees ook: STAP-budget: miljoenen naar beleggingscursussen