NLQF organiseert bijeenkomst over kwalificatieraamwerk

Op donderdag 10 november organiseert het NCP NLQF een voorlichtingsbijeenkomst over het Nederlands Kwalificatieraamwerk NLQF. Het is de bedoeling dat dit raamwerk binnenkort een wettelijke status krijgt.

De bijeenkomst is bedoeld voor alle partijen die in Nederland private opleidingen aanbieden. Het gaat niet alleen om particuliere opleiders,  maar ook om contractafdelingen van mbo-scholen. Het kwalificatieraamwerk NLQF maakt het mogelijk het niveau van opleidingen in te schatten. Tijdens de bijeenkomst leggen medewerkers van het coördinatiepunt NLQF uit hoe opleidingen een NLQF-niveau kunnen krijgen. Meer dan vijftig opleiders werken al met NLQF-niveaus.

Leven lang ontwikkelen

Het Nederlands Kwalificatieraamwerk NLQF geeft duidelijkheid over het niveau van kwalificaties. Opleiders kunnen het niveau van hun kwalificaties dus vastleggen. Werkgevers kunnen zo de juiste mensen aannemen en de juiste scholing aanbieden aan werknemers. Werknemers kunnen aantonen wat zij waard zijn. Op deze manier levert het NLQF een bijdrage aan de duurzame inzetbaarheid van medewerkers en een leven lang ontwikkelen.

STAP

NLQF is sinds kort ook gekoppeld aan verschillende subsidieregelingen voor scholing en ontwikkeling. Alle opleidingen met NLQF-niveau komen bijvoorbeeld in aanmerking voor opname in het STAP-scholingsregister. Het is al lange tijd de bedoeling dat het NLQF een wettelijke status krijgt. Binnenkort wordt een wetsvoorstel hiervoor ter internetconsultatie aangeboden.

Kijk voor informatie op de website van het NLQF

Lees ook: Wetsvoorstel NLQF eindelijk naar Raad van State