Nog dit jaar extra budget voor groene opleidingen

Groene opleidingen krijgen nog dit jaar 11 miljoen euro extra, zo blijkt uit het bestuursakkoord tussen het ministerie van OCW en de MBO Raad. Het extra geld wordt beschikbaar gesteld omdat de overgang van het groene onderwijs naar OCW pas in 2019 plaatsvindt.

Het ministerie van OCW maakt in het lopende begrotingsjaar 11 miljoen euro extra vrij voor het groene mbo. Dat blijkt uit het bestuursakkoord dat minister van Engelshoven en MBO Raad-voorzitter Ton Heerts onlangs ondertekenden. Het gaat hier om een eenmalige voorziening in afwachting van de overgang van het groene onderwijs naar het ministerie van Onderwijs.

Tevreden
Vorig jaar bleek dat de groene opleidingen relatief minder overheidsgeld krijgen dan andere mbo-scholen, omdat zij ondergebracht waren bij het ministerie van Economische Zaken (EZ) en niet, zoals de overige opleidingen, bij OCW. Het ministerie van EZ bezuinigde op de scholen vanwege een taakstelling uit het regeerakkoord van het kabinet Rutte II. Volgens het nieuwe regeerakkoord van wordt dit probleem opgelost door het groene onderwijs ook bij OCW onder te brengen en de financiering zo gelijk te trekken. Deze overgang vindt echter pas vanaf 2019 plaats. Het verschil in bekostiging met de andere mbo-scholen blijft daarom voor 2018 nog gewoon bestaan. Daarbij gaat het over de hele sector om ongeveer € 25 miljoen. Rien van Tilburg, voorzitter van de AOC Raad, is tevreden met het extra geld: ‘Ongeveer de helft van ons probleem is hiermee opgelost. Wij zijn hier tevreden mee.’

Internationale profilering
Nederland wil zich internationaal blijven profileren met kennis en innovatie op agrarisch gebied. De hoge ambities daarvoor zijn opgetekend in de Ontwikkelagenda groen onderwijs 2016-2025 (het ‘Groenpact’). Om het groene onderwijs toekomstbestendig te maken is het onder meer de bedoeling dat de groene scholen hun onderwijs beter laten aansluiten op de arbeidsmarkt, innovatie en maatschappelijke vraagstukken rond klimaat, natuur en leefomgeving. Daarvoor zullen ze meer moeten gaan samenwerken met elkaar, maar ook met andere mbo-scholen, bedrijven en de overheid. Bovendien is het de bedoeling dat de instroom van studenten in het groene onderwijs omhoog gaat.

Lees ook: Rechter: groen onderwijs heeft geen recht op extra geld