OESO zeer positief over Nederlands onderwijs

Het Nederlandse onderwijs is een mondiale topper. Dat concludeert de Organisatie voor Economische Samenwerking en Ontwikkeling op basis van uitgebreid onderzoek.

Op verzoek van het ministerie van Onderwijs verrichtte de OESO het afgelopen jaar onderzoek naar de kwaliteit van het Nederlandse onderwijs. Het onderzoek richtte zich primair op het primair, voortgezet en middelbaar beroepsonderwijs. Op de meeste OESO-indicatoren scoort Nederland sterk. Dat geldt bijvoorbeeld voor de taal- en rekenvaardigheden. Nederland heeft bovendien relatief zeer weinig jongeren die niet werken en ook niet naar school gaan. Het gaat hier overigens wel om data uit 2012. Binnenkort komen nieuwe data beschikbaar.

Beroepsonderwijs
Als sterke punten van het Nederlandse onderwijs noemt de OESO onder andere de grote autonomie van scholen, in combinatie met nationale examens en een strenge Inspectie. Over de kwaliteit van het mbo is de OESO eveneens positief, waarbij de onderzoekers zich overigens baseren op een rapport uit 2014.

Ambitie
Tijdens de presentatie van het rapport prees Montserrat Gomendio, voormalig Spaans staatssecretaris van Onderwijs, de Nederlandse ambitie om het onderwijs nog verder te verbeteren. De aanbevelingen hebben onder andere betrekking op de doorstroommogelijkheden tussen de diverse onderwijsvormen. In dat verband verwijst minister Bussemaker naar haar plannen voor een toelatingsrecht in het mbo en een vervroegde aanmelddatum.

Excellentie
Een ander kritiekpunt van de OESO betreft de geringe aandacht voor toptalenten. De uitblinkers worden in het Nederlandse onderwijs te weinig uitgedaagd. Via de excellentieprogramma’s in het mbo wordt hier ook aan gewerkt.

Lees hier het rapport Netherlands 2016. Foundations for the Future