Ombudslijn mbo gaat door

De Ombudslijn MBO blijft in ieder geval nog twee jaar in de lucht. De organisatie gaat nog scherper inzetten op het verbeteren van de klachtenafhandeling in het mbo.

De Ombudslijn MBO is in 2010 opgericht om de klachtenafhandeling in het mbo te verbeteren. Het is een tweedelijns organisatie die als tussenpersoon fungeert tussen de ouders of student met een klacht en het mbo (zowel de bekostigde als niet-bekostigde opleidingen). ‘Primair is de Ombudslijn MBO een vangnet voor een goede bewaking en afhandeling van klachten’, legt Thea van den Boom, senior beleidsadviseur bij het ministerie van OCW uit. ‘Dat vangnet functioneert goed, maar is nog steeds nodig.’ Zo laat de JOB-monitor 2014 zien dat het percentage jongeren dat ontevreden is over de klachtenafhandeling binnen hun school ten opzichte van 2012 onveranderd is gebleven: rond de 30%. Daarnaast is de overheid bezig het instellen van een klachtenregeling en een onafhankelijke klachtencommissie wettelijk verplicht te stellen. ‘Deze wet is nog niet rond. Zolang scholen een onafhankelijke klachtencommissie nog niet verankerd hebben in hun school, vervult de Ombudslijn MBO de rol van procesbewaker.’

Betere klachtenafhandeling
Toch gaat het in essentie om een betere klachtenbehandeling volgens Van den Boom en moet de wet in wording vooral gezien worden als een uiterste stok achter de deur. Dat beaamt ook Anita de Moor, senior beleidsadviseur van MBO15, de uitvoerende instantie van de Ombudslijn. ‘Als de wet er is, moeten de scholen de boel op orde hebben. Daarom is er de komende twee jaar meer aandacht voor het verbeteren van een zorgvuldige klachtenafhandeling.’ Voor de Ombudslijn MBO betekent dit meer bijeenkomsten met contactpersonen van mbo-scholen, met wie De Moor contact opneemt als er een klacht is . ‘De meeste scholen hebben al een klachtenprocedure, maar door met elkaar om de tafel te gaan zitten, kun je nog veel verbeteren’.

Lees meer over de Ombudslijn in de MBO-krant van september 2014.