Onderhandelingen nieuwe cao weer opgestart

Werknemers en werkgevers praten weer over een nieuwe cao voor het middelbaar beroepsonderwijs. Belangrijk onderwerp van gesprek is de overeengekomen loonsverhoging van 3%.

De loonsverhoging die in oktober was afgesproken dreigt voor een deel ongedaan te worden gemaakt door het besluit van het ABP om de pensioenpremie vanaf 1 april 2016 met één procentpunt te verhogen. Gemiddeld kost dit een werknemer ongeveer € 8 per maand. De loonsverhoging die de MBO Raad met de vakbonden (maar niet met de AOb) eerder overeen was gekomen van 3% wordt hierdoor verlaagd tot 2,6%. Eerder maakten de vakbonden en de werkgevers in een gezamenlijke brief aan het kabinet duidelijk dat zij van mening zijn dat het kabinet de premieverhoging moet compenseren. Vooralsnog heeft het kabinet echter nog niet gereageerd op dit verzoek.

Andere onderwerpen
In afwachting van de kabinetsreactie bespreken werknemers en werkgevers de komende tijd enkele andere onderwerpen die in de nieuwe cao van belang zijn. Het gaat dan onder andere om het werkgelegenheidsbeleid en hoe om te gaan met flexibele arbeid, de reparatie van het derde WW-jaar en de bovenwettelijke werkloosheidsregeling. Half februari wordt het overleg voortgezet.