Ondersteuning voor mbo-docent die wil promoveren

Van de docenten die promotieonderzoek doen, zijn er maar een paar afkomstig uit het mbo. De weg naar promotie is voor de mbo-docent dan ook geen gebaand pad. Nu is er een traject waarbij mbo-docenten met promotieambities geholpen kunnen worden. Inschrijven kan tot 18 november.

Het ministerie van OCW stimuleert al enige jaren promotieonderzoek door docenten. Dit gebeurt onder meer door het programma Promotiebeurs voor Leraren. Jaarlijks stelt het ministerie hiervoor circa 9,5 miljoen euro beschikbaar. Hiermee wil OCW een onderzoekscultuur in scholen bevorderen en tegelijkertijd een kwaliteitsverbetering van het onderwijs op gang brengen. In het mbo bevindt deze onderzoekscultuur zich nog in een beginstadium. Geïnteresseerde docenten hebben vooral vragen. Hoe kom je van een idee tot een promotievoorstel? Wat houdt een promotietraject eigenlijk precies in? En is het wel een realistische keuze?

Pre-promotietraject
Voor mbo-docenten is er nu een pre-promotietraject ontwikkeld. Dit is gebeurd op initiatief van de Beroepsvereniging Opleiders in het mbo (BVMBO) en in samenwerking met het expertisecentrum beroepsonderwijs (ecbo), Hogeschool Utrecht (HU) en de Open Universiteit (OU). Uit eerdere ervaringen met pre-promotietrajecten voor docenten is gebleken dat een dergelijk traject erg behulpzaam is in de oriëntatie op een promotie. Bovendien vergroot het de kans op het verkrijgen van een promotiebeurs. Dit specifieke traject biedt mbo-docenten die interesse hebben in het doen van onderwijskundig promotieonderzoek, praktische en inhoudelijke ondersteuning om daadwerkelijk van start te gaan met hun onderzoek.

Ondersteuning in drie fasen
Het pre-promotietraject is bedoeld voor mbo-docenten die geïnteresseerd zijn in het opstarten van een promotieonderzoek. Ze maken daarbij aanspraak op de promotiebeurs of willen op een andere manier financiering verkrijgen, bijvoorbeeld via de werkgever. Het promotieonderzoek behandelt onderwijskundige thema’s of vraagstukken. Van deelnemers wordt verwacht dat ze werkzaam zijn in het mbo en daarnaast een hbo-master of universitaire master (of gelijkwaardige equivalent) hebben behaald. De looptijd van het pre-promotietraject is van januari 2017 tot en met februari 2018 en duurt dus ruim een jaar. Het traject bestaat uit 3 fasen: een oriëntatiefase, een fase waarin het opfrissen van onderzoeksvaardigheden (o.a. het aanscherpen van de probleemstelling en het formuleren van een onderzoeksvraag) centraal staat en de derde fase, waarin gewerkt wordt aan een onderzoeksplan en of de aanvraag van een promotiebeurs.

Wil je meer weten over het pre-promotietraject? Download dan deze flyer. Heb je interesse om mee te doen aan het pre-promotietraject? Meld je dan aan door te mailen naar Diana Ploegaert (Diana.Ploegaert@ecbo.nl). De uiterlijke inschrijfdatum is 18 november 2016.