‘Onderwijsteam gaat over inzet van online onderwijs’

Niet het schoolbestuur, maar het onderwijsteam besluit over de inzet van online onderwijs. Het inzetten van afstandsonderwijs kan de kwaliteit van het mbo verhogen. Dat stelt de MBO Raad namens de schoolbesturen in een brief aan de Tweede Kamer.

Tot grote ergernis van een aantal Kamerleden hebben diverse mbo-scholen besloten om ook na het opheffen van de coronabeperkingen door te gaan met het deels online verzorgen van onderwijs. Kort voor de zomer nam de Tweede Kamer zelfs een motie van Peter Kwint (SP) aan, waarin werd gesteld dat scholen alleen bij hoge uitzondering online onderwijs mogen aanbieden.

Professioneel statuut

In de brief betoogt de MBO Raad dat fysiek onderwijs de kern blijft van het mbo. Of de school aanvullend online onderwijs aanbiedt, is volgens de MBO Raad primair een verantwoordelijkheid van het onderwijsteam. Conform het ‘professioneel statuut’ besluit ieder docententeam in collegiaal verband over de vormgeving van het onderwijs. Daarbij merkt de MBO Raad op dat online onderwijs de kwaliteit van het mbo kan verhogen. Het kan bijvoorbeeld bijdragen aan maatwerk en kan ruimte scheppen voor extra begeleiding. Bottomline is dat teams de regie hebben. Docenten bepalen dus of online onderwijs nuttig kan zijn. Het is niet een verantwoordelijkheid van het schoolbestuur, zo merkt de belangenbehartiger van de schoolbesturen op. Voor de goede verstaander is hier ook te lezen: het is ook niet de verantwoordelijkheid van de Tweede Kamer.

Kamervragen

In antwoord op Kamervragen neemt minister Van Engelshoven hetzelfde standpunt in. Fysiek onderwijs in is het mbo de regel. Een school kan niet zonder instemming van docenten besluiten tot de inzet van online onderwijs. In gesprekken met de koepels (MBO Raad, Vereniging Hogescholen) heeft de minister erop aangedrongen dat scholen goed moeten nagaan of de inzet van online onderwijs  meerwaarde heeft. Zij heeft echter niet, conform de motie-Kwint, de scholen gevraagd alleen bij hoge uitzondering online onderwijs te verzorgen. Tijdens een debat over ICT en onderwijs moet blijken of de partijen die de motie steunden hier een punt van maken. Met name de opstelling van D66 is hierbij interessant. Deze fractie steunde, tegen de zin van minister Van Engelshoven, de SP-motie.

Update: het debat, gepland voor donderdag 30 september, is op het laatste moment tot nader order uitgesteld

Lees de brief van de MBO Raad over online onderwijs

Lees ook: MBO Raad wil ruimte om beperkt online onderwijs te verzorgen