Ook CDA kritisch over studies met slechte baankansen

Net als de VVD is het CDA kritisch over mbo-opleidingen waar weinig vraag naar is op de arbeidsmarkt. In het verkiezingsprogramma zegt het CDA strenger te willen kijken naar dit soort opleidingen.

Politieke partijen hebben in toenemende mate kritiek op mbo-opleidingen die tot een minder grote baankans voor gediplomeerden leiden. Het CDA stelt in het nieuwe verkiezingsprogramma ‘strenger’ te willen kijken ‘naar het aanbod van opleidingen waar weinig vraag naar is op de arbeidsmarkt’. Ook de VVD pleit in haar programma voor meer sturing op de studiekeuze van jongeren. Beide partijen hebben kijken bijvoorbeeld naar de vele opleidingen tot ‘artiest’ die mbo-scholen de laatste jaren begonnen zijn. Tegelijkertijd is er een groot tekort aan technici en zorgmedewerkers.

Leerrechten

Het CDA spreekt zich in het verkiezingsprogramma ook stellig uit over leven lang ontwikkelen. De christen-democraten willen samen met sociale partners komen tot een ‘ambitieuze aanpak voor een stelsel van leerrechten’. Het grote doel is dat werknemers zich tijdens hun werkzaam leven periodiek kunnen laten bijscholen. Als onderdeel van het systeem van leerrechten moet volgens het CDA iedere werkende een persoonlijke APK kunnen aanvragen: een advies over de inzetbaarheid op de arbeidsmarkt en de mogelijkheden van scholing.

Ruimte

Het idee van leerrechten komt ook terug in het verkiezingsprogramma van de SP. De socialisten willen het aantrekkelijk maken om een leven lang bijscholingen te volgen: ‘Hoge kosten voor omscholing gaan omlaag.’ Het SP-programma wil verder het mbo ‘alle ruimte’ geven om ‘goede beroepsopleidingen’ aan te bieden ‘die goed aansluiten op de arbeidsmarkt’.

Stagegarantie

De PvdA vraagt in het programma vooral aandacht voor stages. De sociaal-democraten pleiten voor een ‘stagegarantie’. Volgens het programma zijn opleidingen verantwoordelijk voor voldoende stageplaatsen en moeten zij daarover goede afspraken maken met bedrijven. Daartoe zou iedere mbo-school een stagebemiddelingspunt moeten inrichten. Verder wil de PvdA het schoolgeld voor 16- en 17-jarige mbo-leerlingen afschaffen, moeten scholen meer geld krijgen voor studenten in achterstandssituaties en wil de PvdA meer investeren in de beroepsbegeleidende leerweg (leerbanen). De PvdA streeft naar ‘kleinschalige, prettige en veilige leeromgevingen, waar de opleiding tot vakman of vakvrouw centraal staat’.

Lees ook:

VVD wil studie met matige baankans stopzetten

Politieke partijen willen einde aan rendementsdenken