Ook docenten blij met nieuw bestuursakkoord

De beroepsvereniging van mbo-opleiders (bvmbo) is blij dat in het bestuursakkoord ook aandacht is voor de wensen van onderwijsteams.

De beroepsvereniging is vooral blij dat in het akkoord tegemoetgekomen wordt aan enkele speerpunten uit het MBO-manifest dat de bvmbo vorig jaar opstelde. Volgens Marjolein Held, voorzitter van de bvmbo, gaat het bijvoorbeeld om de speerpunten ‘geef onderwijsteams regelvrije ruimte’ en ‘investeer in de leeromgeving’.

Ruimte
Rode draad van het bestuursakkoord dat MBO Raad en ministerie van Onderwijs gisteren sloten is ‘meer ruimte voor scholen’. Minister Van Engelshoven wil scholen de komende tijd de ruimte geven om in de eigen regio tot modernisering van het onderwijs te komen. Volgens Ton Heerts, voorzitter van de MBO Raad, biedt het akkoord daarom tal van kansen voor docenten en onderwijsontwikkelaars die van een uitdaging houden. Het akkoord is daarom volgens Heerts ‘niet voor stilzitters, maar voor doorzetters’.

Brigade
Onderdeel van het akkoord is dat knellende regels die innovatief handelen in de weg zitten geschrapt zullen worden. Daartoe wordt een brigade gevormd met ook vertegenwoordigers van studenten en docenten. De beroepsvereniging van mbo-opleiders voert daartoe op dit moment gesprekken met het ministerie, de MBO Raad en de Onderwijsinspectie. Het gaat daarbij onder andere over ‘ruimte in de regels’ en het hanteren van de 1.000-urennorm.

Investering noodzakelijk
In een persbericht noemt de bvmbo het bestuursakkoord een flinke uitdaging voor onderwijsteams. Om een rol te spelen bij de modernisering van het onderwijs zullen teams hiervoor moeten worden toegerust. ‘Een investering hierop is noodzakelijk’, zo schrijft de beroepsvereniging. ‘Daarnaast gaat de BVMBO ervan uit dat scholen zich gaan inzetten om docententeams te betrekken bij de kwaliteitsagenda 2019 – 2022. Opleiders zijn geen uitvoerders van kwaliteit maar partners in kwaliteit!’

Lees ook: ‘Dit is een akkoord voor doorzetters’