Ook mbo-scholen mogen ‘cum laude’ geven

Sinds dit schooljaar kunnen scholen in het voortgezet onderwijs leerlingen die hun examen behalen de vermelding ‘cum laude’ geven. Ook in het mbo is dit mogelijk.

Het geven van de aantekening ‘cum laude’ kan een aantrekkelijke manier zijn om leerlingen die zeer goed gepresteerd hebben extra te belonen. De mogelijkheid een ‘cum laude’ te behalen, kan leerlingen uitdagen het beste uit zichzelf te halen. Er bestaan voor het mbo geen wettelijke bepalingen rond dit onderwerp, scholen zijn vrij eigen beleid hiervoor te ontwikkelen. Om scholen hierbij te ondersteunen, heeft het Servicepunt Examinering een ‘Handreiking aantekening cum laude’ ontwikkeld.

Reglement

Als een school ervoor kiest de vermelding ‘cum laude’ mogelijk te maken, moet dit worden opgenomen in het examenreglement. Het is vervolgens de verantwoordelijkheid van de examencommissie te bepalen of de student voldoet aan de eisen. Ten aanzien van die eisen stelt de handreiking dat studenten in ieder geval voor de belangrijkste vakken gemiddeld een 8,0 moeten hebben behaald. De school kan nog aanvullende eisen stellen, bijvoorbeeld over de studieduur of het aantal herkansingen. De te hanteren voorwaarden moeten goed worden vastgelegd in het examenreglement.

Excellentie

Volgens de handreiking ligt het niet voor de hand om een directe relatie te leggen tussen het volgen van een excellentieprogramma en de vermelding ‘cum laude’. Het gaat bij cum laude immers om de prestaties bij het reguliere onderwijsprogramma. Op het diploma kan de school vermelden dat het judicium cum laude is toegekend op grond van het examenreglement. Daarnaast kunnen leerlingen die een excellentieprogramma hebben gevolgd een extra verklaring bij het examen krijgen.