‘Ook mbo-studenten hebben recht op een titel’

In Nederland wordt het beroepsonderwijs te weinig gewaardeerd. Volgens Zihni Özdil, voormalig Tweede-Kamerlid voor GroenLinks, hebben mbo-studenten net als hun collega’s uit het hoger onderwijs na diplomering recht op een titel.

Dat schrijft Özdil in een column op de website van Elsevier Weekblad. Özdil beschrijft dat hij door werkbezoeken aan mbo-scholen en vooral door een bezoek aan de vakwedstrijden in Wenen ervan overtuigd raakte dat het beroepsonderwijs in Nederland stelselmatig ondergewaardeerd wordt. Waar een vakman in Oostenrijk kan doorstromen naar beroepsonderwijs op universitair niveau, is in Nederland de overtuiging dominant dat praktische scholing van minder waarde is dan theoretisch leren.

Filosoof

Volgens Özdil verdienen praktische opleidingen een veel hogere waardering. Hij schrijft: ‘Wie heeft nu een hogere opleiding genoten? Een gepromoveerde filosoof die hakkelend een warrig woke-verhaal houdt dat niemand begrijpt? Of iemand die in staat is chirurgisch uit te vogelen waarom de motor van een auto kapot is?’

Titel

Het is niet de eerste keer dat Özdil het idee van een titel voor mbo-gediplomeerden lanceert. Als Kamerlid diende hij hier eind 2018 voorstellen voor in. De reacties waren gemengd. Toenmalig voorzitter van de MBO Raad, Ton Heerts, was enthousiast. Opmerkelijk genoeg reageerde studentenorganisatie JOB minder positief. Volgens toenmalige voorzitter Timon van Engen hebben mbo-studenten geen behoefte aan een titel: ‘Het mbo onderscheidt zich juist door het werk dat verricht wordt. We bakken brood, we bouwen auto’s en verzorgen mensen. In plaats van te investeren in naamgeving, kan er beter geïnvesteerd worden in de kwaliteit van het onderwijs.’ Uit een onderzoek van EenVandaag bleek echter dat veel mbo-studenten wel degelijk waarde zouden hechten aan een eigen titel.

Lees ook: Titel voor mbo-student die studie afrondt?