Ook mbo-studenten laten aanvullende beurs links liggen

Van de mbo-studenten die recht hebben op een aanvullende beurs maakt ongeveer een kwart hier geen gebruik van. Uit eerder onderzoek bleek dat ook veel studenten van hogescholen en universiteiten de aanvullende beurs niet aanvragen.

Studenten van minder draagkrachtige ouders hebben recht op een aanvullende beurs. Zo’n beurs is in principe een gift. Toch maken veel studenten geen gebruik van deze beurs. Uit eerder onderzoek bleek al dat ongeveer een kwart van de rechthebbende studenten uit het hoger onderwijs de aanvullende beurs niet aanvraagt. Nu blijkt dat in het mbo hetzelfde fenomeen zich voordoet. In 2019 had ruim 50% van de mbo-studenten recht op een aanvullende beurs. Ruim een kwart van hen maakte hier geen gebruik van. Zij lopen hierdoor gemiddeld bijna 200 euro per maand mis.

Onbekend

Als verklaring voor het niet-gebruik noemen de onderzoekers van het CPB de onbekendheid van de aanvullende beurs. Veel studenten (en hun ouders) denken dat de studiebeurs per definitie een lening is, die later terugbetaald moet worden. De aanvullende beurs is echter geen lening maar een gift. Voor mbo-studenten op niveau 1 en 2 is de beurs altijd een gift, bij studenten op niveau 3 en 4 kan de beurs een lening worden als de student niet binnen tien jaar zijn diploma haalt. Voor deze studenten is er dus sprake van een prestatiebeurs.

Voorlichting

DUO, de organisatie die de studiefinanciering uitvoert, zegt het vervelend te vinden dat studenten niet ontvangen waar ze recht op hebben. De organisatie wil daarom meer voorlichting geven over de mogelijkheid een aanvullende beurs aan te vragen. Sinds kort meldt de organisatie bij de aanvraag voor de OV-studentenkaart altijd ‘Loop geen geld mis. Vraag de aanvullende beurs altijd aan.’ Eerder organiseerde DUO ook al voorlichtingsbijeenkomsten. Minister Dijkgraaf geeft aan bij de herziening van het leenstelsel aandacht te zullen geven aan het tegengaan van niet-gebruik. Het Kamerlid Haptamu de Hoop (PvdA) heeft inmiddels ook Kamervragen gesteld aan de minister over het CPB-onderzoek.

Lees hier het CPB-onderzoek over niet-gebruik van de aanvullende beurs

Lees ook: Studiefinanciering en het mbo: DUO geeft uitleg