Ook Provincie Limburg gaat mbo-stagiaires extra betalen

In navolging van de Rijksoverheid heeft ook de Provincie Limburg besloten de stagevergoedingen voor mbo-studenten gelijk te trekken aan die van studenten uit het hoger onderwijs.

Naar aanleiding van het bericht dat de Rijksoverheid de stagevergoedingen van al haar stagiaires gelijk trekt, vroegen de PvdA-Statenleden Jasper Kuntzelaers en Omar El-Attal in schriftelijke vragen aan het college van Gedeputeerde Staten welke regeling de provincie Limburg hanteert. Uit het antwoord blijkt dat het Limburgse provinciebestuur mbo-stagiaires dezelfde onkostenvergoeding wil gaan betalen als studenten van hogescholen of universiteiten.

Geen onderscheid

De argumentatie van de provincie ligt in lijn met die van de Rijksoverheid: ‘Stagiaires bevinden zich in een praktijkleersituatie en krijgen daarin de taken die passen bij hun opleiding. Daarbij horen niet de verantwoordelijkheden en bevoegdheden zoals in een werksituatie. De stagevergoeding ligt ook op een geheel ander niveau dan een salaris en moet gezien worden als een onkostenvergoeding. Er is dan ook geen reden om onderscheid te maken in de vergoeding die wij als stagegever uitbetalen voor een MBO- en HBO-stage.’ En zo rolt het balletje dat door de gemeenteraad van Leiden in beweging is gezet steeds verder…