Ook SBB wil paal en perk stellen aan creatieve opleidingen

De Samenwerkingsorganisatie Beroepsonderwijs Bedrijfsleven (SBB) gaat onderzoeken hoeveel studenten redelijkerwijs geplaatst kunnen worden in creatieve opleidingen. Ook het aantal scholen dat dit soort opleidingen aanbiedt moet beperkt worden.

Dat maakt SBB bekend in een reactie op het advies van de Commissie Macrodoelmatigheid over creatieve mbo-opleidingen. In een eerste reactie gaf SBB al aan het rapport uiterst serieus te nemen. Volgens SBB zorgen de krimp van het aantal studenten en de veranderende vraag van de arbeidsmarkt voor een urgente situatie.

Numerus fixus
In de eerste plaats gaat SBB adviseren over de toekomst van de kwalificatiedossiers artiest en dtp. Waar de Commissie Macrodoelmatigheid ronduit adviseerde te stoppen met deze opleidingen, spreekt SBB over ‘vernieuwing en modernisering’. Volgens SBB kunnen onderdelen van deze ‘klassieke kwalificatiedossiers’ ook gebruikt worden in beroepen waar wel vraag naar is. Verder zal SBB zich ook buigen over de wenselijkheid van een numerus fixus voor opleidingen. Ook het aantal scholen dat bepaalde opleidingen aanbiedt zou beperkt moeten worden.

Alumni
De arbeidsmarktrelevantie van een opleiding wordt uiteindelijk bepaald door de positie van afgestudeerden op de arbeidsmarkt. Om daar meer inzicht in te krijgen, wil de MBO Raad in de jaarlijkse benchmark informatie opnemen over alumni. Krijgen afgestudeerden werk in hun sector en op hun niveau? Hoe groot is de werkloosheid? Op de website van SBB is hierover ook al de nodige informatie te vinden.

Bijsluiter
Volgens SBB maken op dit moment zo’n vijftig mbo-scholen gebruik van het verplichte voorlichtingsinstrument Studie in Cijfers. Deze studiebijsluiter levert onder andere informatie over de kwaliteit van de opleiding en de kansen op de arbeidsmarkt. SBB onderzoek op dit moment of aanvullende indicatoren noodzakelijk zijn.

Lees het bericht van SBB

Lees ook:
CMMBO wil einde aan wildgroei creatieve opleidingen
Van Engelshoven: numerus fixus voor creatieve opleidingen