Oproep om rekenexamen zorgvuldig in te voeren

In een gezamenlijke brief pleiten MBO Raad, BVMBO en JOB ervoor om het rekenexamen in het mbo zorgvuldig in te voeren. Voor studenten die in het schooljaar 2019-2020 al hun diploma behalen, zou het rekenexamen nog niet moeten meetellen.

Volgens een voorstel van de ministers Slob en Van Engelshoven telt het rekenexamen mee voor mbo-studenten die in het schooljaar 2019-2020 starten met hun opleiding. Veel van deze studenten zullen pas in 2022 of later hun opleiding afsluiten. Dit biedt de scholen de mogelijkheid om het rekenexamen zorgvuldig in te voeren.

Krap tijdpad
In een gezamenlijke brief schrijven de vertegenwoordigers van de werkgevers (MBO Raad), docenten (BVMBO), studenten (JOB) en private opleiders (NRTO) blij te zijn dat er eindelijk duidelijkheid is over het rekenexamen. Toch waarschuwen zij voor enkele problemen. In het bijzonder zien zij een probleem bij mbo-studenten die al in 2020 examen doen, omdat zij bijvoorbeeld een eenjarige opleiding doen. Bij deze studenten is er volgens de briefschrijvers onvoldoende tijd om het rekenexamen zorgvuldig in te voeren. In de brief schrijven zij: ‘Wij vrezen dat een te krap tijdpad leidt tot onzorgvuldige examinering en/of foutieve diplomabeslissingen en wij kunnen niet accepteren dat mbo studenten en docenten de dupe worden van onzorgvuldig beleid.’ Concreet pleiten de briefschrijvers ervoor om in het mbo pas in studiejaar 2020-2021 diploma’s uit te reiken waarbij rekenen meetelt voor diplomering.

Uitstel debat
Een voor 12 december gepland debat over de voorstellen voor het rekenexamen is inmiddels op verzoek van de coalitiefracties tot nader order uitgesteld. De fracties willen eerst een schriftelijke reactie van de minister op een brief van de vereniging van wiskundeleraren. In die brief pleiten de wiskundeleraren voor onmiddellijke invoering van het door hen eerder dit jaar ontwikkelde alternatief voor rekenonderwijs.

De BVMBO heeft een petitie opgesteld over rekenen. Klik hier om de petitie te lezen en te ondertekenen.

Lees ook: Docenten blij dat rekenen gaat meetellen

Geplaatst op 10 december 2018 terug naar vorige pagina

 

Dossiers

Op de dossierpagina's volgen wij actuele thema's, zoals Keuzedelen of Leven lang ontwikkelen

 

Nieuwsbrief

Elke week het belangrijkste mbo-nieuws in uw mailbox? Klik hiernaast: Nieuwsbrief

 

Vragenservice

Een vraag naar aanleiding van een artikel? Klik hier.

 

The road to gold…