Ouderbetrokkenheid in het mbo

Is ouderbetrokkenheid in het mbo nodig? En zo ja, hoe zorg je daar dan voor? Deze en andere vragen kwamen aan bod tijdens de door Het Innovatiehuis georganiseerde themamiddag Ouderbetrokkenheid in het mbo.

Een gemêleerd gezelschap komt op 23 januari in Het Innovatiehuis in ’s-Hertogenbosch bijeen om het gesprek aan te gaan over ouderbetrokkenheid in het mbo. Peter de Vries, consultant bij CPS, is de eerste spreker. Hij onderscheidt drie vormen van ouderbetrokkenheid. ‘Bij ouderbetrokkenheid 1.0 draait het om zenden. De school informeert de ouders en daar blijft het bij. Bij ouderbetrokkenheid 2.0 reageren de ouders op wat de school hen vertelt, maar er is geen sprake van begrip of naar elkaar luisteren. Ouderbetrokkenheid 3.0 draait om co-creatie en samenwerking. De student, SLB’er en ouders werken samen om voor de student een goede leeromgeving te creëren.’

Eenrichtingsverkeer
De tweede spreker, Metin Çelik, hoofdinspecteur bij de politie, gaat in op zijn eigen ervaringen. ‘Voor de meeste scholen is ouderbetrokkenheid eenrichtingsverkeer. Scholen zenden vooral; ze luisteren nauwelijks naar de ouders en naar de leerling. Dat is jammer. Voor mij draait ouderbetrokkenheid om participatie en interactie. Van de school, de leerling én de ouders.’

Speerpunt
Peter Boogers, bestuursadviseur bij Noorderpoort, vertelt over het project dat deze mbo-instelling heeft opgezet om ouderbetrokkenheid te stimuleren. ‘We zijn ouders veel meer bij ons onderwijs gaan betrekken. Bijvoorbeeld door hen aan het begin van het eerste leerjaar uit te nodigen voor het intakegesprek dat we met onze leerlingen voeren. Maatwerk is voor ons het heel belangrijk.’

Eyeopener
Onder begeleiding van gespreksleider Frans van Gaal gaan de aanwezigen daarna met elkaar in gesprek. Ouderbetrokkenheid wordt door iedereen belangrijk gevonden. Maar tegelijkertijd blijft het voor veel mensen moeilijk om het onderwerp te concretiseren. ‘Hoe geef je nu echt vorm aan ouderbetrokkenheid in het mbo? En hoe doe je dat zonder de student te passeren?’, vraagt iemand zich af. Een andere deelnemer stelt: ‘Het feit dat je ouders vraagt om deel te nemen aan het intakegesprek vind ik een echte eyeopener. Dat neem ik zeker mee.’

Een uitgebreid verslag van deze themamiddag lees je in het maartnummer van de MBO•krant (verschijningsdatum: 9 maart).