Paul Schnabel voorzitter Platform Onderwijs2032

Oud-SCP-directeur Paul Schnabel is benoemd tot voorzitter van het Platform #Onderwijs2032. Dit platform met experts van binnen en het buiten het onderwijs schrijft in opdracht van het kabinet een advies over de vraag welke kennis en vaardigheden leerlingen nodig hebben om optimaal in onze toekomstige samenleving te participeren.

Staatssecretaris Sander Dekker (OCW) is blij met de benoeming: ‘Paul Schnabel kijkt al zijn hele carrière naar veranderingen in de maatschappij. Met zijn kennis en ervaring is hij bij uitstek geschikt om deze uitdagende opdracht tot een goed einde te brengen’. Schnabel is vooral bekend als directeur van het Sociaal en Cultureel Planbureau (SCP), een functie die hij van 1998 tot 2013 bekleedde. Tegenwoordig is hij onder meer als hoogleraar verbonden aan de Universiteit Utrecht. De overige leden van het Platform worden later deze maand bekend.

Digitale brainstorm
Het Platform luidt een nieuwe fase in van #onderwijs2032, een initiatief van het ministerie van Onderwijs. Kinderen die nu voor het eerst naar school gaan, solliciteren rond het jaar 2032 naar een eerste baan, vandaar de naam. Staatssecretaris Dekker gaf medio november 2014 het startschot voor deze digitale brainstorm en discussie over de kennis en vaardigheden die leerlingen in de toekomst nodig hebben. In een brief aan de Tweede Kamer schrijft Dekker hierover het volgende: ‘De wereld verandert, de economie verandert, en onze samenleving verandert mee. Als we de effecten van ons onderwijs zo krachtig willen houden, dan zal dat wat we onze kinderen leren, moeten meebewegen met de tijd. Ik zie er naar uit om met uw Kamer, en met iedereen die het onderwijs een warm hart toedraagt, in gesprek te gaan over een relevant en toekomstgericht curriculum. Zodat de kinderen die vandaag hun eerste letters op school leren, straks zo goed mogelijk op hun toekomst zijn voorbereid.’

Eigentijdse dialoog
Gekozen is voor een opzet waarbij op een centrale website – www.onderwijs2032.nl – alles wat rondom dit onderwerp op sociale media als Facebook, Twitter, Linkedin, YouTube en Instagram verschijnt, samen komt. Een vergelijke aanpak bleek in Finland, Noorwegen en Schotland zeer succesvol. Ook hier zijn inmiddels veel belangstellenden – van ouders tot leraren, van studenten tot wetenschappers – het gesprek over dit onderwerp aangegaan. Waaronder ook prominenten als André Kuipers en Robbert Dijkgraaf. Eind januari gaat het Platform #Onderwijs2032 alle bijdragen bekijken en start vervolgens – eveneens op eigentijdse wijze – de dialoog met de samenleving. Op basis van de uitkomsten hiervan levert het platform uiterlijk in het najaar een advies op voor een vernieuwd curriculum.

Update
Begin februari werd bekend wie naast Schnabel plaats nemen in het platform. Het gaat om:
Renée van Eijk – lerares op Combinatie 70 in Rotterdam
Jan Verweij – leraar Nederlands op het Sint Odulphuslyceum in Tilburg
Martine Visser – rector Christelijke Scholengemeenschap Calvijn in Rotterdam en Barendrecht
Theo Douma – voorzitter College van Bestuur van O2G2 in Groningen
Ab van der Touw – CEO Siemens Nederland
Geert ten Dam – hoogleraar onderwijskunde, Universiteit van Amsterdam
Farid Tabarki – trendwatcher, directeur van Studio Zeitgeist