Geen belemmering meer voor doorstroom mbo-hbo

De mogelijkheid voor hbo-scholen om extra eisen te stellen aan mbo-afgestudeerden kan beter worden afgeschaft. Een motie met die strekking diende het CDA in tijdens een debat over toegankelijkheid van het hoger onderwijs.

De motie, ingediend door het Tweede-Kamerlid Harry van der Molen (CDA), heeft betrekking op de mogelijkheid voor hbo-scholen om aanvullende eisen te stellen aan mbo-afgestudeerden die willen doorstromen naar een niet-verwante hbo-opleiding. Het gaat bijvoorbeeld om mbo-studenten met een opleiding in de Zorg die willen doorstromen naar een hbo-opleiding Economie. Hogescholen kunnen sinds 2015 extra eisen stellen, maar zijn dit niet verplicht. In de praktijk vinden veel hogescholen de regeling ingewikkeld. Op jaarbasis krijgen maar zo’n 250 studenten studenten te maken met deze extra eisen.

Tekorten

Het CDA wil de regeling afschaffen omdat mbo-afgestudeerden er hinder van kunnen ondervinden, terwijl sectoren als zorg en techniek te maken hebben met groeiende tekorten op de arbeidsmarkt. De partij verwijst hierbij naar een recente evaluatie, waaruit blijkt dat de regeling niet het gehoopte gunstige effect heeft op de uitvalcijfers op het hbo.

Afschaffen

In de motie stelt het CDA dus voor om de regeling af te schaffen. Volgens minister Van Engelshoven kan dat, maar wordt het risico op uitval dan wel meer bij de student gelegd. Per saldo zouden er dan meer mbo-studenten kunnen uitvallen op het hbo. Dinsdag 12 maart stemde een ruime meerderheid van de Tweede Kamer voor de motie. De mogelijkheid om als hbo-instelling nadere vooropleidingseisen te stellen zal dus binnenkort vervallen.

Lees hier de motie over het schrappen van de regeling aanvullende vooropleidingseisen

Lees ook: Strengere doorstroomeisen verlagen uitval op hbo niet