Practoraat gaat zich verdiepen in burgerschap op het mbo

Het mbo heeft zijn eerste practoraat burgerschap. Docent Chris Holman is in Groningen geïnstalleerd als practor bij ROC Noorderpoort.

Als practor Burgerschap richt Chris Holman zich op de pedagogie van het onderwijs en de pedagogische kernprincipes van de docent. Een van de opdrachten van het practoraat is in kaart brengen hoe het burgerschapsonderwijs er in het mbo uitziet, wat de resultaten daarvan zijn en wat de kenmerken zijn van effectieve scholen op het terrein van burgerschap.

Bekwaam
‘De samenleving is complexer dan ooit. Daardoor is het voor jongeren niet gemakkelijker geworden om op te groeien en zelfstandig keuzes te maken,’ stelde Chris Holman in zijn practorale rede. Ook pleitte hij ervoor niet alleen studenten uit te dagen, maar ook docenten. ‘Van hen moeten we eisen dat ze pedagogisch bekwaam zijn. Voor docenten is het een uitdaging de talenten van de student te ontdekken. De aandacht moet echter niet alleen gericht zijn op mogelijke talenten als vakman of vakvrouw, maar ook op talenten die meer op het persoonlijke vlak liggen.’

Expertisecentrum
Practoraten bestaan nog maar sinds kort in het mbo. Een practoraat verwijst naar praktijk- en beroepsgericht onderwijs. Het is een expertisecentrum dat wordt geleid door een practor. Een practoraat dient om te zorgen voor inhoudelijke vernieuwing van het onderwijs. Het concept krijgt volop de steun van de landelijke politiek, getuige de motie die de Tweede Kamer afgelopen najaar indiende om van practor een beschermde titel te maken. De stichting ‘Ieder mbo een practoraat’ wil in het voorjaar van 2017 een landelijke conferentie over het fenomeen organiseren.

Burgerschap
Burgerschapsvorming is een relatief jong aandachtsgebied in het mbo. Als het gaat om de positie van burgerschapsonderwijs in het mbo zijn er wat Holman betreft genoeg aandachtspunten waar het Practoraat Burgerschap mee aan de slag kan. ‘In de wens om burgerschapsonderwijs een steviger verankering te geven staan we niet alleen. Burgerschap staat momenteel volop in de belangstelling.’ Begin november behandelde de Tweede Kamer een motie om het burgerschapsonderwijs een minder vrijblijvend karakter mee te geven.

Lees ook: Burgerschapsvorming in mbo blijft belangrijk