Praktijk en onderwijs ontwikkelen keuzedeel Sport & Golf

Brancheorganisaties en groene scholen hebben gezamenlijk het keuzedeel ‘Onderhoud van sportvelden en golfbanen’ ontwikkeld. Ook medewerkers van bedrijven kunnen worden opgeleid tot greenkeeper of terreinmeester.

Het keuzedeel Onderhoud van sportvelden en golfbanen (afgekort: Sport & Golf) bestaat uit meerdere onderdelen. Zo is er een e-learning module (samengesteld door AgriHolland) waarin de deelnemer de kennis aangereikt krijgt die zinvol is voor het werk van greenkeepers en terreinmeesters. Met de toets weet de deelnemer of hij de stof beheerst. Vervolgens wordt in de praktijk het onderhoud – kijken, uitproberen, voelen, soms ruiken – tijdens de praktijkdagen en de stage geleerd.

Voor onderwijs en bedrijven

Het keuzedeel Sport & Golf is niet alleen interessant voor studenten, maar ook voor werkenden. Het keuzedeel is aantrekkelijk: praktijkdagen worden afgewisseld met moderne hulpmiddelen als filmpjes en online toetsen. Voor medewerkers van bedrijven is het online cursusmateriaal een goede manier om de vakkennis op peil te houden. Via internet is de e-learning module op elk moment toegankelijk. Het keuzedeel kan individueel of als bedrijfstraining worden gedaan. Na het succesvol afronden van de toetsen en de praktijkdagen behaalt de deelnemer een, door de branches erkend, certificaat. De deelnemer is dan opgeleid tot startbekwaam greenkeeper of terreinmeester.

De lesmodule is ontwikkeld door BSNC, CUMELA Nederland, NGA en branchevereniging VHG in samenwerking met Aeres, Helicon opleidingen, Wellant College, Zone College, Aequorfonds en Colland.