Praktijkonderwijs mag entreeopleiding aanbieden

Praktijkscholen krijgen de wettelijke mogelijkheid om een entreeopleiding binnen hun school aan te bieden. Afspraken hierover moeten zij vastleggen in een samenwerkingsovereenkomst met een mbo-school.

Dat schrijft minister Slob in een brief aan de Tweede Kamer. Scholen uit het praktijkonderwijs en het mbo werken al langer aan een soepele overgang van het praktijkonderwijs naar het mbo. Soms volgen jongeren de entreeopleiding volledig binnen de pro-school, soms vindt het onderwijs op beide scholen plaats. Voor het aanbieden van een gehele of gedeeltelijke entreeopleiding binnen het praktijkonderwijs is echter geen wettelijke basis. De huidige gedoogsituatie wil het kabinet beëindigen door een wettelijke regeling te maken.

Warme overdracht

In de wet zal worden geregeld dat pro-scholen de entreeopleiding zelf kunnen aanbieden, als dat in het belang van de jongere is. De jongere blijft dan ingeschreven bij de pro-school, tot het moment dat hij of zij examen doet. Het examen blijft namelijk een verantwoordelijkheid van de mbo-school. De pro-school moet dus altijd samenwerken met een mbo-school: de entreeopleiding – voorheen niveau 1 genoemd – blijft formeel onderdeel van het mbo-stelsel. Aan de drempelloze toegang en het wettelijk toelatingsrecht verandert niets.

Overeenkomst

Het kabinet wil in het wetsvoorstel opnemen dat de pro- en mbo-scholen een samenwerkingsovereenkomst sluiten. In die overeenkomst maken de scholen afspraken over de manier waarop zij tot een instroomadvies komen, over een warme overdracht, over de opzet van het onderwijsprogramma en over de financiering. Scholen in de regio worden geacht tot een samenwerkingsovereenkomst te komen. Als dit niet lukt, kan een pro-school ook samenwerking zoeken met een niet-bekostigde mbo-school.

Wetsvoorstel

Met deze brief geeft het kabinet verder invulling aan het voornemen uit het regeerakkoord om de overgang tussen pro en mbo te verbeteren. Van een wetsvoorstel is echter nog geen sprake, het gaat slechts om een voornemen. De komende tijd wil minister Slob hiervoor een wetsvoorstel ontwikkelen. Indiening van het wetsvoorstel zal echter een klus worden voor het volgende kabinet.

Lees hier de brief over de versterking van de samenwerking tussen praktijkonderwijs en mbo. Woensdag 13 januari debatteert de Tweede Kamer over mbo en praktijkonderwijs.

Lees ook: Nieuw kabinet: veel experimenten voor het mbo