Prijs voor goed voorbeeld internationalisering in het mbo

Scholen, projecten of medewerkers die de internationalisering van het mbo bevorderen, maken aanspraak op de Orange Carpet Award. Deze prijs wordt op 22 maart uitgereikt. De inschrijving sluit op 15 januari 2016.

Op 22 maart 2016 is het weer zover: de Orange Carpet Awards worden uitgereikt. Deze jaarlijkse onderscheiding van EP-Nuffic – het expertise- en dienstencentrum voor internationalisering van het onderwijs – is bedoeld voor scholen, projecten en personen die een bijzondere bijdrage leveren aan dit onderwerp. Sinds vorig jaar komt ook het mbo in aanmerking voor de award.

Criteria
De nominaties voor de Orange Carpet Award moeten aan een aantal algemene criteria voldoen:
– Het project loopt nog of is uiterlijk in 2015 afgerond.
– Het project of de medewerker/docent is verbonden aan of werkzaam bij een Nederlandse onderwijsinstelling.
– De nominatie heeft niet eerder deze prijs gewonnen.

Specifiek voor het mbo geldt dat de nominatie:
– grensoverschrijdende mobiliteit van mbo-studenten of docenten bevordert;
– de aansluiting van het mbo op de nationale en internationale arbeidsmarkt bevordert;
– het leren en/of gebruik van moderne vreemde talen in het mbo bevordert;
– op (maatschappelijke) ontwikkelingen en kansen inspringt.

Aanmelden
De jury vergelijkt de nominaties op basis van innovatie, ondernemendheid, inspiratie voor andere scholen, creativiteit, wederkerigheid, impact, aantoonbare kwaliteitsverbetering van het onderwijs en organisatiebrede aanpak. Aanmelden van een school, project of docent kan tot 15 januari 2016 via deze link.