Pro-Motor award voor ambitieuze ideeën

Op 23 maart 2017 wordt voor de tweede keer de Pro-Motor award uitgereikt, een prijs voor kansrijke innovaties vanuit beroepsonderwijs en bedrijfsleven. Ideeën voordragen kan nog tot 31 januari.

De Pro-Motor award is een prijs die jaarlijks wordt uitgereikt aan een ambitieus idee om zo kwaliteit te belonen en innovatie te stimuleren bij de deelnemende Centra voor Innovatief Vakmanschap (mbo) en Centers of Expertise (hbo). In deze Centra werken beroepsonderwijs en bedrijven samen aan de kenniseconomie van Nederland. De organisatie van ‘Pro-Motor’ wil – de naam zegt het al – de succesvolle en inspirerende activiteiten belonen en aanwakkeren. Ook wil men de bekendheid ervan en waardering ervoor een impuls geven. De Centra met hun activiteiten willen immers de motoren van nieuw talent voor professionaliteit zijn. Hoogste tijd om die motoren een persoonlijk gezicht te geven: het gezicht van studenten, ondernemers, docenten of professionals die gezamenlijk iets moois hebben neergezet.

Ekolectric
De Pro-Motor award is vorig jaar voor het eerst uitgereikt op de General Assembly – een tweedaags congres voor samenwerkingen tussen beroepsonderwijs, bedrijfsleven, onderzoekers en overheid – en kreeg een buitengewoon positieve weerklank. Winnaar was het mbo-hbo-wo-ketenoverschrijdend project Ekolectric, opgezet door onder andere Accenda en High Tech Centre Delft.

Editie 2017: voordragen kan tot 31 januari
De editie van dit jaar heeft als thema ‘Van startup naar scale-up’: de focus ligt dit keer op de meest ondernemende initiatieven die vormgeven aan innovatie in het beroepsonderwijs. Je hebt nog tot en met 31 januari om, als vertegenwoordiger van een Centra voor Innovatief Vakmanschap of Center of Expertise, een kansrijk idee voor te dragen. Oftewel een idee dat in jouw beleving uniek en onderscheidend is en past binnen het thema ondernemerschap. Elk Centrum kan één voordracht doen, het liefst samen met de eigen instelling en partners vanuit bedrijfsleven en maatschappelijke omgeving.

Deskundigen uit de ‘Triple Helix’
De Pro-Motor award wordt uitgereikt door een jury van deskundigen uit de ‘Triple Helix’. Juryvoorzitter is Ab van der Touw, CEO van Siemens. De jury beoordeelt en weegt de voordrachten vanuit het veld van mbo, hbo en betrokken bedrijfsleven. Daarbij kijken de juryleden naar betrokkenheid met de samenwerkende partners uit de Triple Helix, vernieuwing en verrijking op hetgeen er bestaat in beroepsonderwijs, kenniscirculatie en de mogelijke overdracht naar anderen, potentie voor innovatie, level van ambitie en mate van kwaliteit. Je hoeft dus geen afgeronde of complete initiatieven voor te dragen, al is dat natuurlijk geen bezwaar. De jury nomineert uit de inzendingen de vijf beste.

Silicon Valley
Op 23 maart wordt bekend gemaakt welk genomineerd project de Pro-Motor award 2017 mag ontvangen. Tijdens de uitreiking is er ondermeer een debat over de ‘Triple Helix’-samenwerking in het mbo en het hbo in de komende vier jaar. Verder is er een straalverbinding met Silicon Valley. Enkele ondernemers uit dé hotspot voor mondiale innovatie geven dan hun mening over de ingediende initiatieven en fungeren als bijzondere juryleden. Dit valt samen met een reis in Silicon Valley met 40 Centra, CvB’ers van deelnemende mbo-instellingen en Doekle Terpstra als aanjager van Techniekpact/Zorgpact.

Meedoen aan de Pro-Motor award 2017?
Zend je voordracht, vóór 1 februari 2017 in naar s.debats@pbt-netwerk.nl. Voor meer informatie over de Pro-Motor award en hoe het vorig jaar verliep, kijk op www.pro-motor-award.nl.