‘Professionalisering afstandsonderwijs is noodzakelijk’

Professionalisering van het online pedagogisch-didactisch handelen is noodzakelijk. Dat stellen bestuurders van mbo-scholen volgens de tweede coronamonitor van de inspectie van het onderwijs.

Kort voor de zomer heeft de Onderwijsinspectie voor de tweede keer onderzoek gedaan naar het onderwijs op de mbo-scholen in coronatijd. Naast telefonische gesprekken heeft de inspectie ditmaal ook enkele scholen fysiek bezocht. Daarbij hebben de onderzoekers ook gesproken met docenten en studenten. De bevindingen zijn opgenomen in de tweede ‘Covid-19-monitor’.

Kwaliteit

Uit de monitor blijkt dat bestuurders van mbo-scholen maar moeizaam zicht krijgen op de kwaliteit van het onderwijs dat tijdens de coronacrisis verzorgd wordt. Volgens veel bestuurders is het daarom nog te vroeg om de effecten van het onderwijs in coronatijd goed in beeld te hebben. Duidelijk is dat niet alle docenten even goed overweg kunnen met het afstandsonderwijs. Bestuurders onderstrepen daarom de noodzaak van professionalisering van het ‘online pedagogisch-didactisch handelen’. Als voorbeeld noemt de inspectie een instelling waar expertgroepen ervaringen en goede voorbeelden van online lessen verzamelen, evalueren en delen.

Nieuwe visie

Volgens bestuurders dwingt de coronacrisis scholen een nieuwe visie op leren te ontwikkelen. Bij blended education vullen onderwijs op afstand, onderwijs op school en beroepspraktijkvorming elkaar aan. Tegelijkertijd is het besef doorgedrongen dat fysiek onderwijs cruciaal is: ‘Onderwijs krijgt kwaliteit door interactie’.

Aanmeldcijfers

De monitor levert ook enige indicaties op over de actuele aanmeldcijfers. Bij ongeveer de helft van de instellingen liepen kort voor de zomer de aanmeldcijfers nog achter bij het jaar ervoor. Toch zag ook 15% van de instellingen juist een toename van het aantal aanmeldingen. Soms werd dat toegeschreven aan de inspanningen van de instelling, maar ook de hoge slagingspercentages in het voortgezet onderwijs kunnen een rol spelen.

In het najaar verschijnt opnieuw de derde coronamonitor van de inspectie

Lees ook: Thuisonderwijs met name voor niveau 1 en 2 studenten lastig