Regionaal Investeringsfonds mbo: tien projecten goedgekeurd

Minister Dijkgraaf heeft een bedrag van 10 miljoen euro beschikbaar gesteld voor projecten die de aansluiting tussen onderwijs en arbeidsmarkt versterken. De projecten zijn van belang voor maatschappelijke opgaven rond onder meer klimaat, landbouw en zorg.

Het gaat om middelen uit het Regionaal Investeringsfonds mbo (RIF). In de eerste ronde van dit jaar is een bedrag van 10 miljoen euro toegekend. Later dit jaar volgt een tweede aanvraagronde. De meeste van de positief beoordeelde aanvragen richten zich op sectoren die cruciaal zijn voor  maatschappelijke opgaven rond klimaat, landbouw en zorg. Zo richt het project ‘Daar brandt nog licht’ zich op de energietransitie in Noord-Brabant, met name voor techniek en bouw. Scholen als ROC van Tilburg, Summa College en ROC ter Aa werken hierin samen met het bedrijfsleven en hogescholen. Dit moet leiden tot een Innovatie- en Expertisecentrum Energietransitie en onderwijsprogramma’s voor opleidingen als Adviseur duurzame leefomgeving en Monteur elektrotechnische installaties.

Zorgcampus

Op de Zorgcampus in Nissewaard volgen studenten en zorgprofessionals praktijkgericht onderwijs in nauwe samenwerking met bedrijven en zorginstellingen uit de regio. Hierbij staan ontwikkelingen op het gebied van zorgonderwijs en zorginnovatie centraal. Het samenwerkingsverband bestaat uit de mbo-scholen Zadkine en Albeda, zorginstellingen en de gemeente Nissewaard.

Agro leeft

Het initiatief ‘Agro Leeft’ is een samenwerking tussen het groene beroepsonderwijs en het bedrijfsleven in de regio Venlo. De regio heeft een sterke positie in de agro- en foodsectoren. Ook in deze sector is sprake van krapte op de arbeidsmarkt en een steeds veranderende vraag naar vaardigheden en competenties. Doel van Agro Leeft is om door  onderwijsvernieuwing – bijvoorbeeld aandacht voor circulaire voedselsystemen en gebruik van big data – en een gezamenlijke werving te zorgen dat studenten met kennis van de nieuwste technologieën in het teelt- en productieproces aan de slag kunnen.

Investeringsfonds

Vanuit het Regionaal Investeringsfonds MBO heeft het ministerie van OCW dit jaar 27 miljoen euro beschikbaar om de aansluiting tussen onderwijs en arbeidsmarkt te verbeteren. Samenwerkingsverbanden van scholen, werkgevers en overheden kunnen op twee momenten in het jaar een aanvraag doen. Een onafhankelijke commissie adviseert de minister over toekenning van subsidie. De eerste ronde in 2023 heeft tien projecten opgeleverd. Later dit jaar volgt een tweede ronde. Ook projecten die eerder subsidie hebben ontvangen kunnen opnieuw meedoen. De projecten ‘Agro Leeft’ van Yuverta en ‘Duurzaam hybride onderwijs in Techniek & ICT’ van mboRijnland zijn hier voorbeelden van.

Lees ook: Regionaal Investeringsfonds met vier jaar verlengd