Regionale afspraken over reizen in de spits

Door op regionaal niveau afspraken te maken met vervoerbedrijven kunnen mbo-scholen vanaf 1 augustus gaan werken met een bezettingspercentage van 40 procent. Als dit goed verloopt, kunnen scholen in oktober voor vijftig procent opengaan.

Deze afspraken hebben de mbo-scholen – en ook de hogescholen en de universiteiten – met de vervoerbedrijven gemaakt. Inzet van alle partijen is om de onderwijsinstellingen verder te openen en tegelijkertijd de drukte in het openbaar vervoer te spreiden. Dat kan gebeuren door regionaal op maat goede afspraken te maken. Het generieke tijdslot van 11.00 tot 15.00 uur geldt dus in het nieuwe schooljaar niet meer. Het is aan de onderwijsinstellingen de opdracht om op regionaal niveau afspraken te maken, zodat drukte in het openbaar vervoer vermeden wordt. Voor kleine instellingen, met minder dan 200 studenten, is het maken van dit soort afspraken niet nodig.

Evaluatie

De nieuwe regels gelden vanaf 1 augustus tot 31 december 2020. In oktober is er een landelijke evaluatiemoment. Bij een gunstig verloop kunnen scholen dan gaan werken met een capaciteit van vijftig procent.

Basisafspraken

Startpunt van het regionale overleg zijn zogenaamde landelijke basisafspraken. Het gaat daarbij om tijdslots rond aankomst en vertrek. Scholen moeten ook rekening houden met andere gebruikers van het openbaar vervoer. De verantwoordelijkheid om het gebruik van het openbaar vervoer te spreiden ligt volgens de landelijke afspraken bij alle sectoren: onderwijs en niet-onderwijs. De komende periode kunnen de scholen gebruiken om in de eigen regio tot goede maatwerkafspraken te komen met vervoerders, collega-instellingen en andere OV-gebruikers. De vervoerders hebben een lijst met contactpersonen per regio gepubliceerd, zodat de onderwijsinstellingen makkelijk in contact kunnen komen met de betrokken vervoerders. Lukt het niet om tot overeenstemming te komen, dan gelden de landelijke afspraken over spreiding.

Lees hier de landelijke afspraken over veilig vervoer

Lees ook: ‘Stel mbo-scholen open voor eerstejaars studenten’