Regionale mobiliteitsteams aan de slag met omscholing

Met het ondertekenen van een intentieverklaring zijn de eerste drie regionale mobiliteitsteams officieel van start gegaan. De teams gaan werknemers ondersteunen en hebben budget om opleidingen in te kopen bij mbo-scholen.

De regionale mobiliteitsteams maken onderdeel uit van het derde crisispakket van het kabinet. Door de coronacrisis dreigen veel werknemers hun baan te verliezen. Het kabinet wil werknemers zo goed mogelijk ondersteunen bij het vinden van een nieuwe baan. Op regionale schaal gaan daarom mobiliteitsteams aan de slag om werknemers te adviseren en te ondersteunen. Zij hebben de beschikking over forse budgetten voor bijscholing en leerbanen.

Intentieverklaring

Bij de aanpak is een indrukwekkende hoeveelheid spelers betrokken. Naast de ministeries van Sociale Zaken en Onderwijs gaat het onder andere om de vereniging van Nederlandse gemeenten (VNG), het UWV, werkgeversorganisaties en vakbonden. Ook MBO Raad en SBB hebben de intentieverklaring ondertekend. De mbo-scholen staan klaar om scholingsprogramma’s te organiseren. SBB ondersteunt met regionale informatie over de arbeidsmarkt, het werven van leerbanen en het ontwikkelen van mbo-certificaten.

Praktijkleren

In het crisispakket is ruim zestig miljoen euro gereserveerd voor leerbanen. De regionale mobiliteitsteams kunnen dit geld onder andere inzetten voor subsidies aan leerbedrijven. Ook kunnen ze hiermee opleidingen inkopen bij mbo-scholen. Het werken in het leerbedrijf wordt gecombineerd met het volgen van een deel van een mbo-opleiding. Uiteindelijk moet dit, na maximaal negen maanden, leiden tot een praktijkverklaring, mbo-certificaat of diploma. Voor de inkoop van opleidingen is zo’n 31 miljoen gereserveerd, voor de subsidies aan leerbedrijven zo’n 27 miljoen.

Jeugdwerkloosheid

Om dreigende jeugdwerkloosheid tegen te gaan is voor de mbo-scholen gezamenlijk een bedrag van bijna 25 miljoen euro beschikbaar. Scholen kunnen dit geld gebruiken voor extra begeleiding van jongeren na het behalen van een diploma. Op dit moment wordt samen met de MBO Raad gewerkt aan een subsidieregeling, die 2021 van start moet gaan. Adnan Tekin, voorzitter MBO Raad, is blij met het pakket: ‘Deze groepen die het door de coronacrisis moeilijk hebben op de arbeidsmarkt, gaan we in de arbeidsmarktregio’s samen met partners helpen met onder meer de extra scholing die nodig is voor het vinden van ander, nieuw werk.’ Tekin ziet ook perspectieven op de langere termijn: ‘We hebben onze handtekening gezet onder een samenwerking die wat ons betreft veel verder gaat dan de coronacrisis. Ook op de lange termijn gaat deze samenwerking met landelijke, regionale en lokale overheden en werkgevers- en werknemersorganisaties van grote waarde zijn. Het kan goed de doorbraak zijn die zo nodig is op leven lang ontwikkelen en die gaat zorgen voor een duurzame aanpak van een leven lang ontwikkelen in elke regio.’

Lees de Kamerbrief over scholing in de crisisaanpak

Lees ook: Veel aandacht voor scholing in crisispakket