Rekenen op vmbo en havo nog niet op orde

De resultaten van de rekentoets op het vmbo en de havo zijn nog niet voldoende. Pas als deze resultaten op orde zijn, komt de rekentoets voor het mbo in beeld.

De resultaten van de rekentoets op het vmbo en de havo zijn nog niet goed genoeg. Op het vmbo is er een stijgende lijn zichtbaar, maar op de havo nog niet. Het percentage havo-leerlingen dat een voldoende haalde voor de rekentoets, daalde in 2016 van 44% naar 37%. Vanwege deze resultaten zal de rekentoets ook in het komende schooljaar nog niet meetellen in vmbo en havo voor het behalen van een diploma. Volgend schooljaar wordt bekeken of het verantwoord is de resultaten vanaf 2017-2018 mee te laten tellen.

Onderhoudsplicht
Voor het mbo gaat het rekenexamen pas meetellen zodra de resultaten op het vmbo en de havo op orde zijn. Het mbo heeft immers ten aanzien van het rekenen alleen de opdracht de vaardigheden op niveau te houden, de zogenaamde ‘onderhoudsplicht’. Op het mbo wordt het rekenexamen wel verplicht afgelegd door studenten op niveau 4 (vanaf het studiejaar 2015-2016) en niveau 2 en 3 (vanaf het studiejaar 2016-2017). Studenten in de entreeopleiding hoeven het rekenexamen nog niet verplicht af te leggen, maar mogen dit wel.

Rekenagenda
Nog voor de zomer stuurt het kabinet een ‘rekenagenda’ aan de Tweede Kamer. Doel van deze agenda is om de motivatie voor het rekenonderwijs op peil te houden. Na de bekendmaking van het uitstel van de rekentoets voor het mbo zakte de motivatie bij veel leerlingen weg. Dit tot grote ergernis van de rekendocenten op het mbo. De rekendocenten zijn zelf ook druk bezig met de doorontwikkeling van het vak, bijvoorbeeld met de prijs voor het beste rekenidee voor het mbo.

Geld goed besteed
Volgens onderzoek van Regioplan hebben de mbo-scholen sinds 2011 veel aandacht besteed aan de verbetering van het rekenonderwijs. Bijna overal zijn aparte rekenlessen ingevoerd. Ook wordt veel aandacht besteed aan professionalisering van de rekendocenten. Gemiddeld besteedt een mbo-school jaarlijks ongeveer 1 miljoen euro aan het verbeteren van het taal- en rekenonderwijs. Dat is meer dan de scholen hiervoor als extra budget krijgen.

Klik hier voor de Kamerbrief en het onderzoek.

Lees ook Rekentoets verdwijnt achter de horizon