ROC Nijmegen tevreden over pilot stagematching

Het ROC van Nijmegen is tevreden over de eerste ervaringen die zijn opgedaan met stagematching. De school wil de pilot uitbreiden naar meer opleidingen.

Het ROC van Nijmegen is een van de eerste scholen in Nederland die ervaring hebben ongedaan met stagematching. Hierbij plaatst de school zelf, zonder overleg met de werkgever, een student bij een leerbedrijf. Het doel van deze werkwijze is het tegengaan van stagediscriminatie. Door op basis van objectieve criteria student en leerbedrijf aan elkaar te koppelen, heeft iedereen gelijke kansen. Werkgevers weten vooraf niet wie komt stagelopen. Er vindt geen klikgesprek plaats. Op deze manier kan stagediscriminatie niet plaatsvinden.

Pilots

Vorig studiejaar experimenteerden diverse opleidingen van ROC Nijmegen met stagematching. Het ging om een relatief kleine pilot. In totaal heeft de school 36 studenten rechtstreeks bij werkgevers geplaatst. Bij acht van deze studenten werd de match in samenspraak met de werkgever gemaakt, wat bij de zuivere vorm van stagematching niet de bedoeling is. Uit de pilot is gebleken dat werkgevers tevreden zijn over de werkwijze. Uiteindelijk is de werkhouding van de student voor werkgevers cruciaal. Een opvallende bevinding is dat de meeste studenten weliswaar tevreden waren over hun stage, maar toch het liefst zelf een stageplek zoeken.

Reisafstand

Bij de objectieve criteria die de school hanteert bij het matchen van student en leerbedrijf gaat het onder andere om het leerdoel van de student en het type werkzaamheden dat op het bedrijf plaatsvindt. Opvallend is dat ook reisafstand een belangrijk criterium is bij de matching. Het is voor studenten prettig als zij dichtbij de stageplek wonen.

Verduurzamen

Nu de pilotfase is afgerond, wil het ROC van Nijmegen stagematching verduurzamen. In het nieuwe schooljaar zullen meer teams gaan werken met stagematching. Als stip op de horizon wil het ROC van Nijmegen bij tien opleidingen stagematching toepassen en vijfhonderd studenten rechtstreeks plaatsen. De school blijft investeren in de werkwijze, om zo het ‘ongelijke systeem te repareren’.

Lees hier meer over pilot van ROC Nijmegen

Lees ook: Dijkgraaf kan verder met experiment stagematching