‘ROC TOP moet stoppen met eenzijdige concurrentie in Almere’

De voorgenomen groei van ROC TOP in Almere staat de ontwikkeling van een evenwichtig aanbod aan mbo-opleidingen door het ROC van Flevoland in de weg. De Commissie Macrodoelmatigheid roept de scholen op om tot een geïntegreerd opleidingenaanbod te komen.

Op verzoek van het ROC van Flevoland heeft de Commissie Macrodoelmatigheid mbo zich de afgelopen maanden gebogen over het opleidingenaanbod in Almere. De commissie concludeert in een conceptrapport, dat door het ROC van Flevoland vroegtijdig openbaar is gemaakt, dat er sprake is van een ondoelmatig onderwijsaanbod. ROC TOP concentreert zich op de financieel rendabele opleidingen en dat belemmert uiteindelijk een breed aanbod aan mbo-opleidingen in Almere. De commissie roept ROC TOP te stoppen met deze ‘eenzijdige concurrentie op rendabele opleidingen’.

Verdienmodel
In de analyse van de commissie heeft het selectieve aanbod van ROC TOP in Almere een veel gunstiger verdienmodel dan het brede aanbod van het ROC van Flevoland. De laatste school moet, om een breed aanbod te kunnen doen, voldoende financieel rendabele opleidingen verzorgen ter compensatie van financieel onrendabele opleidingen. Mede doordat TOP concurreert op die rendabele opleidingen, komt het verdienmodel van Flevoland in gevaar. Voor de grootstedelijke regio Amsterdam geldt het omgekeerde: ROC TOP levert daar een grote bijdrage aan de toegankelijkheid van het beroepsonderwijs en heeft daarvoor ook voldoende rendabele opleidingen nodig. Onderdeel van de oplossing van de Almeerse situatie zou daarom een evenredige compensatie van het ROC TOP in de grootstedelijk regio Amsterdam moeten zijn.

Afspraken
De commissie adviseert ROC TOP af te zien van groeiambities en daarmee samenhangende investeringen in huisvesting. Op termijn zou ROC TOP zich moeten terugtrekken uit Almere. De commissie roept de betrokken scholen, naast Flevoland en TOP ook het ROC van Amsterdam, op om binnen zes maanden onderling afspraken te maken. Mocht dit doelmatigheidsoverleg niet tot resultaat leiden, dan kan om een nader advies van de commissie gevraagd worden.

Patstelling
Dit is niet het eerste advies over het opleidingenaanbod in de grootstedelijke regio Amsterdam. Zo adviseerde in 2013 de Commissie Macrodoelmatigheid Amarantis ook al dat ROC TOP zijn onderwijsactiviteiten in Almere zou staken. Grote vraag is of de patstelling de komende maanden doorbroken wordt: zijn de mbo-scholen in staat gezamenlijk tot een doelmatig aanbod te komen?

Het conceptrapport is voortijdig door het ROC van Flevoland naar buiten gebracht. De Commissie is van plan eind van deze maand het definitieve rapport openbaar te maken.

Zie ook de eerdere adviezen van de Commissie over de opleidingen in Zoetermeer en de opleidingen vliegtuigonderhoud.