Ruim € 70 miljoen voor innovatief beroepsonderwijs

Minister Bussemaker heeft 29 voorstellen voor innovatief beroepsonderwijs goedgekeurd. Dankzij regionale afstemming met bedrijven en overheden is er ruim 70 miljoen beschikbaar via het Regionaal investeringsfonds mbo.

Met het Regionaal investeringsfonds mbo wil minister Bussemaker stimuleren dat mbo-opleidingen zo goed mogelijk aansluiten op de regionale arbeidsmarkt. Door goede afstemming tussen scholen, overheden en werkgevers kunnen de baankansen van mbo-studenten aanzienlijk vergroot worden. Voor het innovatieve onderwijs zijn vaak flinke investeringen nodig, die zonder hulp van het bedrijfsleven en overheden niet mogelijk zijn. Het investeringsfonds stelt deze partijen in staat om regionaal samen te werken aan optimaal beroepsonderwijs.

Waddencampus
De lijst van dit jaar goedgekeurde projecten is behoorlijk divers. Zo wordt in het noorden van Nederland de Waddencampus Ameland opgericht, waarin studenten worden voorbereid op werkzaamheden die de Waddeneilanden zelfvoorzienend maken op energiegebied. In Zeeland richt een Food Lab zich op de verbetering van de kwaliteit van de Zeeuwse horecabedrijven, onder andere via een topklas. En in het Creative Lab in Arnhem kunnen mbo-studenten zich specialiseren tot ambachtelijk kleermaker.

Rijke oogst
Minister Bussemaker is blij met de rijke oogst die het investeringsfonds heeft opgeleverd: ‘Het is fantastisch wat scholen en bedrijven samen van de grond krijgen door gericht te kijken naar de toekomstige baankansen van jongeren. Het geld dat wordt geïnvesteerd landt direct in de praktijklokalen van ons beroepsonderwijs. Studenten leren werken met moderne materialen en technieken op school en beginnen straks beter voorbereid op hun toekomstige werkplek. Bedrijven profiteren op hun beurt omdat zij investeren in werknemers die klaar zijn voor de toekomst.’

Investeringsfonds
Met het Regionaal Investeringsfonds mbo stelt minister Bussemaker in vier jaar tijd in totaal € 100 miljoen beschikbaar voor innovatieve samenwerking in het beroepsonderwijs. Voorwaarde is dat de subsidie door regionale overheden en het bedrijfsleven wordt aangevuld met twee derde cofinanciering. Totaal kan er daarmee € 300 miljoen worden geïnvesteerd in betere aansluiting van het beroepsonderwijs op de praktijk. De beoordeling van de aanvragen wordt gedaan door een beoordelingscommissie onder leiding van Arie Kraaijeveld. In deze tweede ronde zijn van de 53 aanvragen 29 projecten goedgekeurd.

Zie ook ons eerdere bericht.