Ruime steun voor wet macrodoelmatigheid mbo

De Tweede Kamer steunt, ondanks twijfels over de effecten in de praktijk, de Wet Macrodoelmatigheid in het beroepsonderwijs.

Veel fracties hebben twijfels over nut en noodzaak van de wet ‘Macrodoelmatigheid in het beroepsonderwijs’. De wet beoogt enerzijds de aansluiting van het mbo op de arbeidsmarkt te verbeteren en anderzijds een doelmatiger spreiding van mbo-opleidingen te realiseren. De verantwoordelijkheid voor beide zaken wordt primair bij scholen en het (regionale) bedrijfsleven gelegd, maar de minister krijgt de bevoegdheid om, als ultimum remedium, in te grijpen als partijen hun verantwoordelijkheid niet nemen.

Twijfels
De doelstelling van de wet wordt door alle fracties onderschreven. Maar veel woordvoerders betwijfelen of de wet het beoogde doel gaat realiseren. Harm Beertema (PVV) waarschuwt voor overregulering: “Gaat dit resultaten opleveren in de praktijk?” Ook Michel Rog (CDA) stelt fundamentele vragen: “Is deze wet nodig? Wat voegt deze wet toe?” Paul van Meenen (D66) wijst op het grillige karakter van de arbeidsmarkt: “Het doel is goed, maar is deze wet uitvoerbaar?” De kritiek van de fracties is in lijn met de kritische reactie van de Raad van State.

Steun
Het is de bedoeling dat de wet van kracht wordt vanaf 1 augustus 2015. De fracties van VVD en PvdA steunen de wet, waarmee de meerderheid in de Tweede Kamer zeker is. Ook D66 werd gedurende het debat over de streep getrokken. Woordvoerder Paul van Meenen: ‘Als het niet kan zoals het moet, dan moet het maar zoals het kan.’ Ook de PVV steunt wellicht het voorstel, het CDA in ieder geval niet. Michel Rog: “Met pijn in het hart zal ik mijn fractie moeten adviseren om tegen het wetsvoorstel te stemmen.’

Foto: HMC – Claudia Otten