SBB: herstel in aantal beschikbare leerbanen

Veel opleidingsrichtingen kennen een sterke stijging van het aantal beschikbare leerbanen. Dat blijkt uit de vandaag verschenen SBB Barometer. De stijging is het grootst in Techniek en gebouwde omgeving, Voedsel, groen en gastvrijheid en Handel. In Zorg, welzijn en sport blijft de stijging achter. Door bezuinigingen zijn zorginstellingen nog terughoudend.

De afgelopen jaren was er een sterke daling in het aantal mbo-studenten met een leerbaan (bbl), vooral op opleidingsniveaus 1 en 2. De daling was het sterkst bij studenten van 27 jaar en ouder. ‘Het aantal bbl-studenten schommelt al decennia tussen 170.000 en 130.000”, zegt Gertjan van Herwijnen, projectleider BBL Alert bij SBB in de SBB Barometer. ‘De afgelopen jaren zagen we echter een strakke lijn naar beneden, van 167.000 in schooljaar 2009/2010 naar 96.000 in 2015/2016. Zo laag was het nog nooit geweest. Daardoor kwam de instroom van nieuwe medewerkers in gevaar, vooral in de ‘Techniek en gebouwde omgeving’, ‘Mobiliteit, transport, logistiek en maritiem’ en ‘Zakelijke dienstverlening en veiligheid’.’

Herstel aantal erkende leerbedrijven
Het aantal erkende leerbedrijven dat in het schooljaar 2015/2016 een of meer bbl-studenten in dienst had bedroeg 49.000. Na moeilijke jaren voor de bbl sinds 2009, lijkt er nu sprake van herstel. ‘De cijfers lopen nog steeds op’, aldus Van Herwijnen. ‘We blijven bedrijven motiveren om nieuwe leerbanen aan te bieden.’ De adviseurs praktijkleren van SBB ondersteunen scholen bij het matchen van vraag en aanbod. Ze hanteren daarbij een proactieve aanpak: sinds bekend werd dat de bbl gevaar liep, ging SBB in samenwerking met scholen, bedrijven en brancheorganisaties op zoek naar leerbanen. Met als resultaat, dat er bijna 35.000 leerbanen beschikbaar zijn op Stagemarkt.nl, de website waar dagelijks meer dan 10.000 studenten en scholen zoeken naar een stage of leerbaan. Per 1 november zijn er nog ruim 7.000 mbo-studenten zonder een geregistreerde leerbaan.

Via deze link kun je de Barometer downloaden.

Lees ook: SBB werft meer dan 12.000 leerbanen