SBB presenteert ‘bidbook’ voor extra investeringen in leven lang ontwikkelen

In een ‘bidbook’ presenteert de Samenwerkingsorganisatie Beroepsonderwijs Bedrijfsleven (SBB) haar visie op leven lang ontwikkelen. Adnan Tekin, voorzitter van SBB, overhandigde het bidbook aan minister Koolmees van Sociale Zaken.

In de brochure ‘Praktijleren voor iedereen’ doet SBB tien concrete voorstellen om leven lang ontwikkelen voor volwassenen te stimuleren. Tot de voorstellen behoren ideeën die al eerder zijn gelanceerd, zoals een digitaal overzicht van scholingsmogelijkheden, een leerrecht voor volwassenen en een periodieke APK voor werkenden. Ook pleit SBB voor het beter benutten van de landelijke kwalificatiestructuur. Het ideaal is modulair onderwijs: iedereen kan voor losse onderdelen van de kwalificatiestructuur certificaten of diploma’s behalen.

Sleutel

Het bidbook bevat ook een concreet financieel voorstel. Om de dienstverlening van SBB beschikbaar te maken voor volwassenen vraagt SBB een jaarlijks extra budget van 10 miljoen euro. SBB spreekt over ‘een jaarlijkse investering die eraan bijdraagt dat vakmensen zich daadwerkelijk een leven lang kunnen blijven ontwikkelen’. Met deze ‘sleutel’ van 10 miljoen kan SBB het leven lang ontwikkelen daadwerkelijk een impuls geven.

Koolmees

De brochure dateert van februari 2021, maar is op maandag 6 september door SBB-voorzitter Adnan Tekin aan minister Koolmees aangeboden. Met de trage kabinetsformatie niet te laat om nog een plek te krijgen in het nog te schrijven regeerakkoord. Minister Koolmees reageert niet onwelwillend: ‘Deze onderwerpen verdienen een belangrijke plek op de formatietafel. Alleen samen kunnen de betrokken partijen van deze uitdaging een succes maken.’

Lees hier het bidbook ‘Praktijkleren voor iedereen’

Lees ook: Scholen willen leven lang ontwikkelen voor iedereen