SBB wil einde aan keurslijf voor keuzedelen

De aanpak van keuzedelen moet radicaal anders. De regels voor examinering en die voor de totstandkoming van keuzedelen moeten veel eenvoudiger. Tot deze revolutionaire voorstellen komt SBB in een position paper.

In het position paper, ondertekend door de beide SBB-voorzitters Ineke Dezentjé en Ton Heerts, benadrukt SBB dat keuzedelen een goede innovatie voor het mbo zijn geweest. Met name omdat scholen hierdoor in staat zijn beter in te spelen op ontwikkelingen in het werkveld. Toch levert de uitvoering van de keuzedelen grote problemen – ‘forse uitdagingen’ – op. De spelregels die zijn bedacht hebben tot een ‘te complexe situatie’ geleid.

‘Onuitvoerbaar’

Zo wordt de examinering van keuzedelen ronduit ‘onuitvoerbaar’ genoemd. Op dit moment gelden voor deze examinering dezelfde strenge eisen als die voor de opleiding als geheel. SBB stelt nu voor om voor de keuzedelen een veel lichter regime toe te passen. Concreet denkt SBB aan ‘ontwikkelingsgerichte vormen van examinering’. De inspectie zou de examinering van de keuzedelen niet meer apart moeten onderzoeken.

Generiek koppelen

In het position paper stelt SBB tevens voor om de verplichte koppeling tussen keuzedelen en kwalificaties los te laten. Enkele maanden geleden  pleitte SBB hier ook al voor. SBB wil dat scholen zelf bepalen welke keuzedelen bij welke opleidingen kunnen worden aangeboden. De organisatie wacht voor dit voorstel niet langer op ministeriële goedkeuring, maar gaat vanaf nu ‘generiek koppelen’: alle keuzedelen kunnen bij alle opleidingen worden gebruikt.

Toetsingskamer

SBB stelt ook voor de procedure bij de totstandkoming van keuzedelen te versimpelen. Nu moet een keuzedeel een ingewikkelde weg afleggen langs sectorkamers en Toetsingskamer, alvorens de minister een keuzedeel formeel kan goedkeuren. SBB wil scholen de ruimte geven om zonder tussenkomst van SBB keuzedelen aan te bieden. De rol van SBB zal dan beperkt worden tot het bijhouden van een register van keuzedelen. Tevens biedt SBB voor scholen die daar behoefte aan hebben ondersteuning bij het ontwikkelen van keuzedelen.

Certificaat

SBB stelt voor om de oorspronkelijke strenge regels wel te blijven toepassen voor de keuzedelen waar een mbo-certificaat aan is verbonden. Het gaat hier om een beperkt aantal keuzedelen, die leiden tot een zelfstandig certificaat. Deze kunnen ook buiten het bekostigde onderwijs gebruikt worden, bijvoorbeeld in het kader van leven lang ontwikkelen. Voor deze keuzedelen zouden de oorspronkelijke strenge eisen rond bijvoorbeeld examinering wel moeten blijven gelden.

Nachtmerrie

De problemen rond de uitvoerbaarheid van keuzedelen zijn niet nieuw. Al in 2015 voorspelde een docent dat de uitvoering van keuzedelen voor scholen ‘een logistieke nachtmerrie‘ zou worden. En in 2017 werd tijdens een landelijk congres over keuzedelen gesteld dat administratief gedoe een goede uitvoering van de keuzedelen in de weg stond. Kennelijk is uiteindelijk ook SBB tot dit inzicht gekomen.

Lees hier het position paper van SBB