SBB ziet nog wel toekomst voor creatieve opleidingen

SBB ziet op dit moment geen reden om de kwalificatiedossiers Artiesten en DTP te beëindigen. Wel stelt SBB voor om het aantal studenten niet verder te laten groeien.

Het voorstel van SBB is een reactie op een kritisch rapport dat de Commissie Macrodoelmatigheid eerder dit jaar uitbracht. In dat advies pleitte de commissie ervoor te stoppen met de mbo-opleidingen ‘Artiesten’ en ‘DTP’, omdat er te weinig werk zou zijn voor deze gediplomeerden. De SBB slaat het advies echter voorlopig in de wind. SBB is er namelijk nog niet van overtuigd dat de gewraakte opleidingen niet meer aansluiten op de arbeidsmarkt. Op basis van prognoses concludeert SBB bijvoorbeeld dat er voldoende werk is voor werknemers met een DTP-opleiding.

Moratorium
SBB kondigt aan de arbeidsmarktkansen van de omstreden opleidingen nader te onderzoeken. In de eerste helft van 2019 wil SBB met verder onderbouwde standpunten komen. In de tussentijd stelt SBB wil voor om het aantal studenten dat toegelaten wordt tot de opleidingen Artiesten en DTP te bevriezen op het aantal dat in oktober 2017 stond ingeschreven. Over dit moratorium moeten scholen onderling afspraken maken, bijvoorbeeld via een numerus fixus.

Werkwijze doelmatigheid
Het voorstel van de Commissie Macrodoelmatigheid is voor SBB tevens aanleiding geweest om nog eens fundamenteel te kijken naar de manier waarop beoordeeld wordt of opleidingen nog aansluiten bij de vraag op de arbeidsmarkt. Dit heeft geleid tot een ‘aangescherpte werkwijze doelmatigheid’. Hierbij kijkt SBB naar data over het presteren van gediplomeerde mbo’ers op de arbeidsmarkt. Het gaat dan bijvoorbeeld over het percentage gediplomeerden dat werk vindt in de sector. Op basis van dit soort cijfers kan SBB adviseren of opleidingen nog kunnen groeien of juist niet.

Doorbraak
Volgens Ton Heerts, duovoorzitter van SBB, is de nieuwe werkwijze een doorbraak in het overleg tussen onderwijs en bedrijfsleven: ‘Als samenwerkende partijen kijken we niet alleen kritisch naar de doelmatigheid van de opleidingen tot artiest en dtp’er, maar doen we dat voor alle kwalificaties waar mogelijk reden is tot zorg over het arbeidsmarktperspectief. Met een slimme signaleringsmethodiek gaan de sectorkamers van SBB in dat geval vaststellen of er reden is om bij te sturen op het aantal studenten of de aard van deze specifieke mbo-opleiding.’

Lees hier het volledige advies van SBB aan de minister van Onderwijs

Lees ook: CMMBO wil einde aan groei creatieve opleidingen

Foto: Claudia Otten