Scholen krijgen extra geld voor noodfonds leermiddelen

Scholen krijgen nog dit jaar extra geld om de schoolkosten te betalen voor minderjarige studenten van ouders met een laag inkomen.

Het geld is nadrukkelijk bedoeld voor ouders die de schoolkosten echt niet kunnen betalen. Bij de bedoelde schoolkosten kan het gaan om studieboeken, speciale kleding of andere noodzakelijke benodigdheden voor de opleiding. Met het extra geld, in totaal € 5 miljoen, kunnen mbo-scholen de kosten voor leermiddelen voorschieten of overnemen.

Gelijke kansen
Eerder was al bekendgemaakt dat het ministerie dit jaar € 5 miljoen beschikbaar stelt om ouders met een laag inkomen tegemoet te komen in de schoolkosten. ‘Kinderen mogen niet tot een andere schoolkeuze gedwongen worden omdat hun ouders het niet kunnen betalen. Iedereen moet gelijke kansen krijgen’, aldus minister Bussemaker.

Terugwerkende kracht
Met de MBO Raad en de Stichting Leergeld is afgesproken dat de scholen kosten ook met terugwerkende kracht mogen betalen. Ook als ouders al kosten voor dit schooljaar hebben gemaakt, kunnen zij dus bij de school aankloppen. De scholen krijgen het geld en moeten ervoor zorgen dat het goed terecht komt.

Lees ook: Extra geld voor schoolkosten minderjarige mbo’ers